A+ A A-

Seminari Uprave za vanjske poslove i dijasporu u Goraždu

  • 0101

U četvrtak, 14. novembra 2019.godine u zgradi Islamskog kulturno obrazovnog centra u Goraždu,  u organizaciji Muftijstva goraždanskog i Odjela za rad sa nevladinim organizacijama Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održan je seminar o temama „Islamska zajednica u suočenju sa raznim vrstama ideologija“ i „Podrška osobama koje su preživjele ratne traume“.

Predavači na seminaru bile su mr. sci. Medina Mehmedović-Mulalić, stručna saradnica Uprave za vanjske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i mr. sci. Melika Arifhodžić, članica Sekretarijata Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini. U ime Muftijstva goraždanskog prisutnima se obratio Refik-ef. Čaušević, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva goraždanskog. Moderator seminara bio je Dženan-ef. Imamović, koordinator Muftijstva goraždanskog za rad sa nevladinim organizacijama.

Osim o zadatim temama govoreno je i o saradnji Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sa nevladinim organizacijama, te njenom učešću u radu Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini.

Seminaru su prisustvovali rukovodioci službi Muftijstva goraždanskog, glavni imami i imami sa područja Muftiluka goraždanskog, koordinatori za rad sa nevladinim organizacijama, koordinatorice za brak i porodicu, te nastavnici i profesori islamske vjeronauke.

Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je za potrebe imama priredila komplet knjiga iz projekta „Islamska zajednica u suočenju sa raznim vrstama ideologija“.

Pažnja učesnika prilikom uvodnih predavanja, brojna pitanja i zainteresiranost za razgovor ukazuju na interesovanje za zadate teme i aktuelnost pitanja koja su razmatrana. Seminar je ocijenjen uspješnim, a zadate teme korisnim za sve učesnike seminara.

Dž.I.