A+ A A-

Ured za zekat

Ured za zekat

Rukovodilac Ureda za zekat je Vehid ef. Arnaut.

Sjedište: Ulica Zelenih beretki 17, 71 000 Sarajevo

Tel./fax: +387/33/533-172

Mail: uredzazekat@rijaset.ba

Član 24 Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta regulira djelatnosti Ureda za zekat na sljedeći način:

- Ured za zekat obavlja stručne poslove Rijaseta koji se odnose na: javno tumačenje značaja zekata i predstavljanje obaveze davanja zekata; pripremanje: strategije, planova, programa i izvještaja iz svoje nadležnosti; osigurava da Vijeće muftija, putem nadležne uprave, utvrdi novčanu vrijednost nisaba za svaku godinu i vrijednost sadekatu-l-fitra za svako područje Islamske zajednice (Bosne i Hercegovine; Srbije; Hrvatske; Slovenije; Evrope; Amerike; Australije) pojedinačno; izrađivanje cjelovitih i sistematičnih godišnjih programa aktivnosti kroz organe i ustanove Islamske zajednice; izrada godišnjih programa predstavljanja dužnosti zekata putem: elektronskih i štampanih medija, društvenih mreža, posebnih izdanja, brošura, filmova, plakata, spotova; organiziranje seminara, skupova, savjetovanja, naučnih konferencija i drugih oblika stručnog i naučnog prezentiranja smisla i značaja zekata; istraživanje i predlaganje najpovoljnijih načina, metoda i tehnika prikupljanja zekata; saradnju s nadležnim upravama Rijaseta u vezi s izvršavanjem poslova iz svoje nadležnosti; praćenje efekata utroška zekata i davanje potrebnih prijedloga, rješenja i sugestija; obavljanje i drugih poslova iz svoje nadležnosti.

Ured obavlja sve potrebne poslove u vezi s obavezom davanja sadekatu-l-fitra kao što obavlja u vezi s promocijom i prikupljanjem zekata.

Ured je odgovoran za svoj rad Upravi za vjerske poslove, odnosno Rijasetu.