A+ A A-

Ured za društvenu brigu

Rukovodilac: Ibrahim ef. Malanović

Sjedište Ureda: ul. Zelenih beretki br. 17, 71000 Sarajevo

Tel.: +387/33/533-000

e-mail: uredzadrustvenubrigu@rijaset.ba

 

Formular za prijavu za volontiranje u Islamskoj zajednici možete preuzeti ovdje.