A+ A A-

Centar za dijalog – Vesatijja

Direktor: mr. Senad Ćeman

Adresa:Gazi Husrev-begova broj 46, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 61 527 891

Email: info@cdv.ba

Web: www.cdv.ba