A+ A A-

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI 

Adresa: Zelenih beretki 17, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Tel: +387 33 533 000,

+387 33 533 172,

+387 33 664 493 ; 

Fax: +387 33 441 800;

Email: pisarnica@rijaset.ba 

 

KANCELARIJA REISU-L-ULEME

Adresa: Isa-bega Ishakovića br. 2, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 239 404

E-mail: kancelarija@rijaset.ba

 

 WEB-portal ISLAMSKAZAJEDNICA.BA

Adresa: Gazi Husrev-begova 56a, 71000 Sarajevo

E-mail: urednik@islamskazajednica.ba

 

Obrazac za zahtjev za sastanak sa Reisu-l-ulemom možete preuzeti ovdje (Desni klik->Save link as, MS Word dokument). Popunjeni obrazac dostaviti na email: kancelarija@rijaset.ba