A+ A A-

Uprava za administrativne i pravne poslove

Direktor: Mensur Karadža

Adresa: Ul. Zelenih beretki br.17, Sarajevo

Tel.: +387 33 533 000

Email: uprava.app@rijaset.ba