A+ A A-

Muftijstvo sarajevsko

Adresa: Ferhadija 2/1, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kontakt broj: +387 (0) 33 220 335, fax +387 (0) 33 223 150

Email: info@muftijstvosaraj.com

Web-site: www.muftijstvosaraj.com

Muftija: Dr. Enes-ef. Ljevaković

Sekretar muftijstva: Rijad Delić

Muftiluk sarajevski se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. Teritorijalno se prostire na oba entiteta, Federaciju BiH i RS. Većina medžlisa je u Federaciji dok je Medžlis Islamske zajednice Kaljina i dio džemata Trnovo (MIZ Sarajevo) na teritoriji RS-a. Obuhvata području Kantona Sarajevo, dijelove  Zeničko-dobojskog i Srednjo-bosanskog Kantona, a jedan džemat je na teritoriji Bosansko-podrinjskog kantona (Prača). Na području Muftiluka sarajevskog nalazi se 10 medžlisa, 284 džemata, 343 izgrađene džamije, 172 mesdžida, 334 mekteba (punkta) i 15 tekija. U stalnom radnom odnosu uposleno je 204 imama, 9 muallima i 201 vjeroučitelj.  Na području Muftiluka sarajevskog nalaze se Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu, Medresa Osman-ef. Redžović u Čajangradu i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu.

Medžlisi

Muftiluk sarajevski obuhvata deset medžlisa i to: Breza, Fojnica, Gračanica k/V, Kakanj, Kaljina, Kiseljak, Olovo, Sarajevo, Vareš i Visoko.

Biografija muftije sarajevskog

Dr. Enes Ljevaković rođen je 1959. u Trepču, Općina Tešanj. Završio je osnovnu školu u Tešnju. Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu je završio 1979. godine. Nakon završene medrese radio je kao imam, hatib i mualim u Mrkotiću kod Tešnja tokom 1980. godine. Fakultetsko obrazovanje je stekao na Fakultetu šerijatskog prava u Rijadu. Na istom Fakultetu (Odsjek za fikh i usuli fikh) odbranio je magistarski rad u oblasti fikha. Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Analogija (qijas) u teorijskopravnim djelima Mustafe Ejubovića – Šejh Juje” odbranio je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu u maju 2002. godine.