A+ A A-

Uprava za vjerske poslove

Direktor: Ismail ef. Smajlović

Adresa: ul. Zelenih beretki br. 17, 71 000 Sarajevo

Tel: 033/533-172

Email: uprava.vp@rijaset.ba