edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI 

Adresa: Kovači br. 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Tel: +387 33 289 700

Email: pisarnica@rijaset.ba 

 

KANCELARIJA REISU-L-ULEME

Adresa: Kovači br. 36, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 289 700

E-mail: kancelarija@rijaset.ba

 

 WEB-portal ISLAMSKAZAJEDNICA.BA

Adresa: Kovači br. 36, 71000 Sarajevo

E-mail: urednik@islamskazajednica.ba