A+ A A-

Održan seminar i radionice „Snaga porodice“

  • 0101

U organizaciji Uprave za vjerske poslove Rijaseta IZ u BiH - Odjela za brak i porodicu i  organizacije World Vision od 21-23. septembra 2018. u hotelu „Sarajevo“ održan je trodnevni seminar sa radionicama pod nazivom „Snaga porodice“. Učesnici seminara bili su imami, koordinatorice za brak i porodicu i vjeroučitelji/ce u svojstvu predstavnika muftijstava i medžlisa.

Na otvaranju seminara učesnicima su se obratile dr. Safija Malkić, ispred Odjela za brak i porodicu Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u BiH i mr. Nikica Lubura-Reljić ispred World Visiona. Dr. Malkić je izrazila zadovoljstvo organiziranjem ovog seminara i naglasila značaj projekta „Snaga porodice“, a mr. Reljić je izložila program seminara i dalja očekivanja vezano za ovaj projekat.

Cilj seminara „Snaga porodice“ je bio upoznavanje sa novom metodologijom koja podrazumijeva rad sa porodicama, odnosno bračnim parovima kako bi im se pomoglo u oblikovanju pristupa i odgovora na izazove i pitanja s kojima su suočeni kao supružnici i roditelji. Seminar je bio prilika za usvajanje novih saznanja vezano za savremeni pristup radu sa porodicama kao i razmjene iskustava sa područja na kojima učesnici djeluju kako bi nove ideje i metodologiju primijenili u radu sa porodicama na lokalnom nivou.

Učesnici seminara pokazali su veliki interes za rad u radionicama a interaktivnim pristupom pružena je prilika da svaki učesnik da svoj doprinos kvalitetu i uspješnosti seminara. Na kraju seminara učesnicima su dodijeljeni certifikati.

U narednom periodu planirano je da se okviru projekta „Snaga porodice“ održi drugi ciklus seminara i radionica na nivou Rijaseta a potom u svim muftijstvima u Bosni i Hercegovini.