A+ A A-

Delegacija Uprave za obrazovanje i nauku u posjeti Muftijstvu bihaćkom

  • MFT_0930MFT_0930

Delegacija Uprave za obrazovanje i nauku na čelu sa prof. dr. Dževadok Hodžićem je u službenoj posjeti Muftijstvu bihaćkom i obrazovnim ustanovama Islamske zajednice na ovom prostoru. Prvog dana posjete delegacija je posjetila muftiju bihaćkog hafiza Mehmed-ef. Kudića i sa njegovim saradnicima razgovarali o brojnim temama sa posebnim akcentom na Tezkiretnami, dokumentu Rijaseta Islamske zajednice o institucionalnom obilježavanju datuma rođenja ličnosti značajnih za islam, muslimane i Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, a za njegovu realizaciju je zadužena Uprava za obrazovanje.

Bosanska Krajina je, prema riječima sudionika, bila plodno tlo za velikane koji su svojim značajnim angažmanom doprinijeli razvoju Islamske zajednice i šire društvene zajednice.

"Kao i cijela Bosna i Hercegovina tako je i Krajina u svojoj historiji imala burna vremena, posebno od sredine 19 do sredine 20. stoljeća. Ali je uprkos tome iznjedrila alime i prvake poput prvog reisu-l-uleme Mustafe Hilmi-ef. Hadžiomerovića, reisu-l-uleme Džemaludin-ef. Čauševića, kao i hafize Kulenoviće i dr. Tezkiretnama će biti potvrda i svjedok svih naših djela svih našim alima, muderisa i imama i zato je važno imati kolektivnu svijest o njima." - poručio je muftija Kudić.

Pored direktora dr. Hodžića, u delegaciji su bili i mr. Seid Eminović i i dr. Ekrem Tucaković. Dodatno pojašnjenje o Tezkiretnami je dao i dr. Ekrem Tucaković kao član komisije koja je imala obavezu da pripremi pravilnik i kriterije, te da pristigle prijedloge iz svih organizacionih jedinica Islamske zajednice donese odluku razmotri i donese konačnu odluku o prihvatanju ili odbijanju pristiglih prijedloga. Pored dr. Tucakovića, u toj komisiju su eminentni intelektualci prof. dr. Hilmo Neimarlije, prof. dr. Ismet Bušatlić, muftija hafiz dr. Mevludin Dizdarević i mr. Osman-ef. Lavić.

"Kroz ovaj program Islamska zajednica želi odati priznanje i ukazati važnost osoba koji su svojim primjerenim životom, svojim značajnim zaslugama i doprinosima u tumačenju islama i organizaciji Islamske zajednice i njenim ustanova pomogli da dostignemo ovaj nivo kako organizacije Islamske zajednice tako i razumijevanja islama, te statusa i položaja muslimana. Veoma veliki broj ličnosti u modernoj povijesti je uložio veliki trud i napor da bi Islamska zajednica bila na ovom nivou institucionalnog organiziranja i da bi muslimani danas uživali prava i slobode koje imaju. To su ljudi koji su imali presudan značaj u džematima, medžlisima, muftijstvima i svakako oni koji su ostavili dubok trag na cjelokupno područje Islamske zajednice. Kroz program tezkiretname, različiti organi Islamske zajednice su zaduženi da obilježavaju okrugle godišnjice njihovog rođenja shodno utjecaju i rasponu njihovog djelovanja." - objasnio je dr. Tucaković.

Pored razgovora sa muftijom i njegovim saradnicima, delegacija Uprave je posjetila Islamski pedagoški fakultet u Bihaću i medresu "Reis Džemaludin-ef. Čaušević" u Cazinu.

"Sa muftijom i njegovim saradnicima, te dekanom i direktorom medrese, smo prije svega razgovarali o tezkiretnami i razgovarali smo o tome koje su obaveze i na koji način treba da izvršimo obilježavanje ličnosti. Na Islamskom pedagoškom fakultetu smo razgovarali sa dekanom i prodekanom za nastavu u projekciji odvijanja nastave u ovim, nažalost, još specifičnim uvjetima, te o planovima za narednu akademsku godinu sa posebnim akcentom na kadrovska rješenja. Također smo bili u posjeti i medresi "Reis Džemaludin-ef. Čaušević" u Cazinu i novoimenovanom direktoru medrese prof. Zuhdiji Handanoviću, gdje smo posjetili nove učenike u njihovim učionicama i održali sastanak sa Nastavničkim vijećem, te sa direktorom Handanovićem i njegovim saradnicima razgovarali o budućim projektima medrese. Moram naglasiti da sam zadovoljan radom odgojno-obrazovnim ustanovama na ovom muftijstvu. Drago mi je da rukovodstvo ovih ustanova ima jasnu viziju i u tome će svakako imati veliku podršku Uprave i mene lično." - izjavio je direktor Uprave za obrazovanje i nauku prof. dr. Dževad Hodžić.