A+ A A-

Seminar u organizaciji Uprave za vanjske poslove i dijasporu

  • 0101

Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije IOM je organizovala četverodnevni seminar za imame i mualime, koordinatore i koordinatorice za rad sa mladima i saradnju sa nevladinim sektorom. Seminar na kojem je prisustvovalo 16 koordinatora sa područja šest muftiluka održan je od 14.- 17. juna u hotelu Holiday u Sarajevu.

Program  i teme seminara odnosile su se na razvoj aktivnog i kritičkog mišljenja kod mladih. Učesnici su prva dva dana prošli kroz šest interaktivnih sesija MoviEQ radionica koje imaju za cilj obučiti ih odgovarajućim životnim vještinama, znanjem, razumijevanjem i spoznajom o sebi i drugima. Vođeni iskusnim trenerima kroz jednostavne teorijske okvire i interaktivne tehnike igranja uloga učesnici su iskustveno prošli prva dva dana seminara. Druga dva dana su u ulozi fasilitatora, a uz pomoć trenera vježbali održavanje ovih radionica i primjenu tehnika i metodologije razvoja aktivnog i kritičkog mišljenja koju je razvio IOM, a s ciljem pomaka od crno-bijelog razmišljanja prema kompleksnijim načinima angažovanja sa svijetom i neposrednim okruženjem. Sve to je direktno povezano sa višim stepenima otpornosti prema bilo kojoj vrsti krajnosti ili sklonosti ka isključivom ponašanju.

Seminar predstavlja nastavak ranije započete saradnje Uprave za vanjske poslove i dijasporu sa Međunarodnom organizacijom za migracije IOM. Ovo je druga grupa imama koja je imala priliku učiti i savladati ovu metodologiju rada koju kasnije mogu koristiti u radu sa mladima i roditeljima u svojim džematima i lokalnim zajednicama. Nakon ovog prvog dijela seminara pred učesnicima je ostala realizacija oglednih radionica na terenu uz mentorstvo trenera nakon čega učesnici stiču vještine ali i IOM-ove certifikate budućih fasilitatora spremnih da ove radionice realiziraju samostalno u svojim džematima, kazala je voditeljica Odjela za odnose sa nevladinim organizacijama i državnim institucijama u Upravi za vanjske poslove i dijasporu  Medina Mehmedović – Mulalić, koordinatorica ovog projekta.

Na samom otvaranju seminara projekt koordinatorica ispred IOM-a Danijela Torbica je kazala: “Radi se o radionicama koje imaju za cilj promovisanje kritičkog razmišljanja među mladima i razvijanje njihovih životnih vještina. Cilj ovih radionica i ove metodologije jeste pronaći mlade ljude koji su negdje marginalizirani u društvu i podstaći njihov angažman, te raditi na povezivanju njih s lokalnim zajednicama, generalno raditi na osjećaju pripadnosti mladih njihovoj zajednici.“