A+ A A-

Gacko: Okrugli sto o ulozi vjerskih zajednica u prevenciji nasilja

  • 0101

"Crkve i vjerske zajednice o prevenciji nasilja nad ženama“ bila je tema o kojoj se razgovaralo na okruglom stolu koji je održan u Gacku 2. decembra 2021. godine.

Medžlis Islamske zajednice Gacko je bio domaćin pomenutog skupa koji je organizovao uz podršku Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u okviru globalne kampanje „16 dana aktivizma“.

- Ova kampanja je počela 25. novembra, na Svjetski dan borbe protiv nasilja nad ženama, a traje do 10. decembra, na Dan ljudskih prava - rekla je Zana Muminović u ime Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija, te je istakla da posljednjih godina rade sa vjerskim zajednicama koje imaju veliku ulogu u transformaciji negativnih stavova koje vode ka nasilju.

Događaju su prisustvovali predstavnici vjerskih zajednica, predstavnici Javnih institucija koje se bave ranjivim kategorijama; od vrtića, školskih ustanova, do Centra za socijalni rad Općine Gacko.

Predavači su bili Milja Tupanjin, pravoslavna vjeroučiteljica; mr. Lejla Mezit i dr. Behzad Hadžić. 

Vjeroučiteljica Milja Tupanjanin je iz perspektive pravoslavne teologije govorila kako se može prevenirati nasilje u porodici i krenula od Biblije u kojoj nema prostora za opravdanje nasilja.

Kazala je kako kršćani često uzimaju prvi dio Pavlove poslanice koja se citira na vjenčanjima a koja govori o tome kakva žena treba biti prema mužu, a zanemarujući obraćanje Pavla kako se to suprug treba ponašati prema ženi.

Mr. Lejla Mezit, koordinatorica Odjela za brak i porodicu Muftijstva mostarskog je govorila o porodičnom nasilju iz perspektive islama, sa naglaskom na nasilju nad ženama.

Objasnila je da islam kao sistem vrijednosti i duhovni kompas muslimana vjernika ne opravdava nijednu vrstu nasilja. Kao potporu za svoju tvrdnju Mezit je koristila socio-lingvističke analize ajeta uzvišenog Kur'ana i hadise poslanika Muhameda s.a.v.s.

Navela je da Kur'an na više mjesta naglašava jednakost muškarca i žene u ontološkom smislu i nikada ne daje ženi podređeni, manje važan položaj.

- Među tridesetak odlomaka koji se bave stvaranjem čovječanstva u Kur'anu, nema naznaka da je muškarac stvoren prije žene, da je ona stvorena od njega ili da je on u bilo kojem pogledu superiorniji od nje, a čovječanstvo se uvijek označava generičkim terminima kao što su an-nas, al-insan ili bashar - istakla je.

- Odnos između žene i muškarca se u Kur'anu opisuje kao nadopunjujući (Bekare, 187) i prijateljski (Tewba, 71), a bračna zajednica kao odnos okarakterisan uzajamnom ljubavlju i samilošću (Rum, 21) - skrenula je pažnju na značajne podatke.

Također ukazala na praksu poslanika islama u odnosu prema ženama, koja je odisala nježnošću, razumijevanjem i afirmiranjem uloge žene u porodici i društvu.

- Muhamed a.s. je bio osoba koja nikada nije vršila nasilje nad bilo kim, a naročito je bio blag i saosjećajan u odnosu prema ženama iz svoje porodice. U ozračju ovih egalitarnih i pravednih principa islama veoma je teško razumjeti zašto pojedinci pravdaju svoje nasilne postupke islamskim izvorima - kazala je mr. Mezit.

U svom izlaganju dr. Hadžić se pozvao na teoriju ambivalentnosti, jer pretjerana emocionalna bliskost nije održiva. Sudionicima je ovom prilikom postavljeno pitanje zbog čega su ljudi nasilni?

Neki od zaključaka Okruglog stola su da nasilje ne treba biti dijelom nečije privatnosti i da treba hrabrosti kako bi se nasilje spriječilo.

Ovaj događaj je još jednom istakao značaj teme za cijelo društvo koje se nasilju treba suprotstaviti.

(Preporod.info)