A+ A A-

Održana 35. Redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice

  • 0101

SARAJEVO, 04. FEBRUAR – Danas je u Sarajevu, pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića, održana 35. redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

Na sjednici je razmatran obiman dnevni red. Usvojen je Prijedlog iznosa sadekatu-l-fitra za Ramazan 1442. god. po Hidžri i dat u daljnju proceduru; razmatran je i usvojen prijedlog o pokretanju edukativne platforme Islamske zajednice u BiH „islam.ba“; razmatran je i usvojen prijedlog Odluke o finansijskoj podršci predškolskim ustanovama Islamske zajednice u BiH; razmatran je i usvojen prijedlog Odluke o dodjeli stipendija posebno nadarenim studentima; razmatrana je i usvojena preporuka Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u vezi preporuka s okruglog stola „Islamska zajednica i javnost“; razmatrana je informacija i usvojene preporuke sa naučnog skupa „Izazovi memorijalizacije genocida u Bosni i Hercegovini“; razmatrana je i usvojena Studija o kadrovima Islamske zajednice u BiH; razmatrana je i informacija o usaglašavanju statuta krovnih organizacija u BiH i dijaspori, te određen vremenski period od tri mjeseca u kome to treba biti realizirano; razmatran je i prijedlog Ureda za društvenu brigu za nastavak realizacije projekta „Pomoć starijim i iznemoglim osobama – kućna njega“, te je zaključeno da to i dalje ostaje pilot projekat, koji će se proširiti i na dva druga mjesta u BiH.

Razmatrana su i neka radno-pravna i kadrovska pitanja, kao i više tekućih pitanja iz nadležnosti Rijaseta.