zekat online uplata

A+ A A-

Prof. dr. Kasim Trnka novi član Ustavnog suda Islamske zajednice

  • IMG_0570IMG_0570

Sarajevo, 27. novembar 2017. (MINA) – Odlukom Sabora Islamske zajednice u BiH od 17. maja 2017. godine prof. dr. Kasim Trnka imenovan je za člana Ustavnog suda IZ. Danas je upriličeno svečano polaganje zakletve kojoj su prisustvovali reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, predsjednik Sabora Hasan Čengić te predsjednik Ustavnog suda prof. dr. Fikret Karčić, koji su uputili i čestitke novoizabranom dr. Trnki. Podsjećanja radi, nakon preseljenja na ahiret člana Ustavnog suda r. Huseina Smajlovića, na prijedlog Rijaseta za novog člana u mandatnom periodu 2014-2020. godina izabran je prof dr. Kasim Trnka.

O prof dr. Kasimu Trnki

Prof. dr. Kasim Trnka rođen je 16. aprila 1939. godine u Sarajevu. Nakon završene gimnazije, diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu, juna 1963. godine. Na istom fakultetu magistrirao 1971. godine. Odbranom doktorske disertacije na Pravnom fakultetu u Sarajevu, 1975. godine, stekao doktorat pravnih nauka iz domena Ustavnog prava. Karijeru univerzitetskog profesora počeo na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru 1976. godine. Na tom fakultetu, u dva mandata, obavljao dužnost dekana..Radio na osnivanju Pravnog fakulteta u Bihaću. Izvodio naučno-nastavni proces iz Ustavnog prava I na pravnim fakultetima u Tuzli I Zenici, te na Fakultetu za javnu upravu u Sarajevu. Imao predavanja na postdiplomskim studijima na pravnim fakultetima u Zagrebu, Splitu i Banjoj Luci, te na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Objavio preko 100 naučnih i stručnih radova iz oblasti Ustavnog prava i političkih nauka, među kojima više udžbenika, monografija i priloga u domaćim i stranim časopisima i publikacijama. Istupao na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim skupovima. U tri navrata objavio udžbenike Ustavnog prava, 1989, 2000 I 2006. godine. Studiju "Konstitutivnost naroda" objavio u Sarajevu 2000. godine, te 2009. godine knjigu “Proces odlučivanja u Parlamentarnoj skupštini BiH” u kojoj su objavljeni rezultati istraživanja.. U više navrata bio član ustavnih komisija Skupštine BiH, brojnih stručnih udruženja, te Odbora za pravne nauke Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Na dužnost sudije Ustavnog suda BiH izabran 1989. godine, a 1990. i za predsjednika toga suda.

Od 1991. godine, u svojstvu eksperta za Ustavno pravo, bio angažovan u procesu državnog osamostaljivanja BiH i u cjelokupnom mirovnom procesu za BiH, uključujući i zaključivanje VVashingtonskog i Daytonskog sporazuma, kao i njihovu implementaciju. Od 1993. obavljao dužnost ministra pravosuđa u Vladi RBiH, od 1994. ambasadora BiH u Republici Hrvatskoj, a od 1998. godine savjetnika za ustavno-pravna pitanja u Predsjedništvu BiH. U period od 2000. do 2002. godine obavljao dužnost agenta BiH pred Međunarodnim sudom pravde u predmetu BiH protiv SR Jugoslavije (Srbije I Crne Gore) zbog kršenja Konvencije o sprečavanju I kažnjavanju zločina genocida.

Za sudiju Ustavnog suda Federacije BiH izabran 2002.godine, te u dva mandata za potpredsjednika toga suda. Istekom mandata 2009 godine otišao u penziju. Nakon toga se nastavio intenzivno baviti naučnim I stručnim radom, te učestvovati u javnom I društvenom životu djelujući kao nestranačka ličnost baveći se idalje pitanjima iz okvira Ustavnog prava.