edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

doc.dr. Emir Mehmedović, član

emir mehmedovic

Emir Mehmedović je rođen u Sarajevu 1977. godine. Po zanimanju je dipl. pravnik, doktor pravnih nauka, zaposlen kao docent na upravno-pravnoj oblasti na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu i kao glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine. Ima položen pravosudni i advokatski ispit i preko 15 godina radnog iskustva u organima uprave na nivou Bosne i Hercegovine. U toku dosadašnje profesionalne karijere, između ostalih poslova, vršio je funkciju člana Komisije za pomilovanje Bosne i Hercegovine, predsjednika Upravnog odbora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine - u izgradnji, sekretara Radne grupe za državnu i vojnu imovinu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, člana Komisije za NATO integracijski proces Bosne i Hercegovine, i mnoge druge.

Autor je ili koautor četiri knjige te preko 20 naučnih i stručnih radova. Član je redakcije  časopisa „Uprava“ iz Sarajeva i Međunarodnog naučnog i savjetodavnog odbora časopisa „Izmir Journal of Social Science“ (Izmir Sosyal Bilimler Dergisi). Predavao je na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu, Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli i Universita degli Studi di Napoli Parthenope.

Od 2013. godine je ispitivač u Komisiji za polaganje stručnog upravnog ispita za visoku školsku spremu na nivou Bosne i Hercegovine. Od 2016. godine član je Komisije za slobodu vjere Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Bio je 30. glavni i odgovorni urednik lista učenika Gazi-Husrev-begove medrese „Zem-zem“. Živi i radi u Sarajevu.