A+ A A-

Članovi Ustavnog suda

Ustavni sud broji pet članova koje imenuje Sabor na prijedlog Rijaseta Islamske zajednice.

Članovi Ustavnog suda imenuju se iz reda istaknutih poznavalaca vjerskih i društveno-pravnih nauka koji uživaju ugled u Islamskoj zajednici.

Mandat članova Ustavnog suda traje šest godina, i za to vrijeme oni ne mogu biti članovi predstavničkih tijela ni izvršnih organa Islamske zajednice.

U mandatnom sazivu 2014-2020. članovi Ustavnog suda su:

1. Prof.dr. Fikret Karčić, predsjednik;

2. prof. dr. Sulejman Topoljak, član;

3. prof. dr. Vedad Gurda, član;

4. prof. dr. Kasim Trnka, član; i

5. Sabahudin Hajdarević.

Sekretar Ustavnog suda je Nurif Herić.