A+ A A-

Uprava za vanjske poslove i dijasporu

Direktor: Razim Čolić 

Sjedište Ureda: Obala Isa-bega Ishakovića br. 2, 71 000 Sarajevo

tel: +387/33/446-905

e-mail: uprava.vpd@rijaset.ba