edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Uprava za ekonomske i financijske poslove

Direktor: Zejnil Rebihić

Adresa: Kovači br. 36, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Tel: +387 33 289 700

Email:uprava.efp@rijaset.ba