A+ A A-

Uprava za ekonomske i financijske poslove

Direktor: Zejnil Rebihić

Adresa: Zelenih beretki 17, 71000 Sarajevo

tel.: + 387 33 533 000

Email:uprava.efp@rijaset.ba