zekat online uplata

A+ A A-

Adresar

Islamske zajednice u regionu

  • Published in

Islamska zajednica u Crnoj Gori

Adresa: Gojka Radonjića 42, 20000 Podgorica, Crna Gora

Tel: +382 (0) 20 622 408;

Fax: +382 (0) 20 623 812;

E-mail: info@monteislam.com

Web: www.monteislam.com

 

Islamska zajednica Kosova

Ulica: Bajram Kelmendi br. 84,10000 Priština, Kosovo

Tel/fax: +381 38224024

  +381 38245700

Web: www.bislame.net

 

Muslimanska zajednica u Albaniji

Adresa: Ul. No George W. Bush. 50

Tirana, Albanija

Tel / fax: +355 4 223 04 92

E-mail: info@kmsh.al

Web: www.kmsh.al

 

Islamska zajednica u Makedoniji

Telefon: +389 02/3117410; +389 02/3117530, +389 02/ 3117412

Faks:+389 02/ 3117833

Adresa: Čairska 52, 1000 Skoplje

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI 

Adresa: Zelenih beretki 17, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Tel: +387 33 533 000,

+387 33 533 172,

+387 33 664 493 ; 

Fax: +387 33 441 800;

Email: pisarnica@rijaset.ba 

 

KANCELARIJA REISU-L-ULEME

Adresa: Isa-bega Ishakovića br. 2, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 239 404

E-mail: kancelarija@rijaset.ba

 

 WEB-portal ISLAMSKAZAJEDNICA.BA

Adresa: Gazi Husrev-begova 56a, 71000 Sarajevo

E-mail: urednik@islamskazajednica.ba

Kontakt

  • Published in

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI 

Adresa: Zelenih beretki 17, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Telefon: +387 33 533 000, +387 33 533 172, +387 33 664 493 ; 

Fax: +387 33 441 800;

Email: pisarnica@rijaset.ba 

 

 WEB-portal ISLAMSKAZAJEDNICA.BA

Adresa: Gazi Husrev-begova 56a, 71000 Sarajevo

tel.: +387 33 535 255;

Web: www.islamskazajednica.ba

E-mail: urednik@islamskazajednica.ba 

 

Obrazac za zahtjev za sastanak sa Reisu-l-ulemom možete preuzeti ovdje (Desni klik->Save link as, MS Word dokument). Popunjeni obrazac dostaviti na email: kancelarija@rijaset.ba