A+ A A-

Mladi i džemat

Mladi i džemat

"Allah je taj koji vas nejakim stvara, i onda vam, poslije slabosti, snagu daje, a poslije snage, iznemoglost i sijede vlasi; On stvara što hoće; On sve zna i sve može!" ( Er-Rum, 54.)

Primjećujemo, da Allah, dž.š., u ovom kur'anskom ajetu govori, kako čovjeka stvara kao nejako biće, poslije čega mu daruje blagodat snage,  a na kraju života, Allahovom voljom ponovo biva slabašan. Ovim ajetom  želimo ukazati na razdoblje mladosti ljudskog života, omeđenog sa dvije slabosti, djetinjstvom i starošću. Mladost čovjekovog života je vrijeme najjače snage,  aktivnosti, angažmana i živosti, s toga je i uloga omladine u društvenom životu veoma bitna.  Omladina je kičma svakog društva, ali i kičma naših džemata.

Džemat je milost, u džematu je blagostanje i Božija pomoć. Džemat predstavlja skupinu ljudi, čistih i plemenitih srca, koji se okupljaju  za radi istih ciljeva i potreba, prije svega vjerskih i ibadetskih, ali i društvenih.  Džemat je osnovna ćelija unutar Islamske zajednice, koja brine o muslimanima određenog područja. Brine se o čovjeku od  njegovog rođenja, odrastanja, preko mladalačkog doba, pa sve do starosti i napuštanja prolaznog dunjaluka.

Kao takav, džemat podjednako interese ima kod svi spomenutih skupina. Dakle, kod djece, mladih, zrelih muškaraca i žena jer svi oni, upravo kroz džemat, treba da dođu do potrebnog znanja i odgovora na životna pitanja.  Kako i na koji način, proživjeti kvalitetan i sretan život na dunjaluku i to u svim njegovim fazama, sa jasnim ciljevima, koji vode konačnom cilju, a to je sreća i spas na budućem svijetu!?

Naša omladina je u današnjem vaktu, ponajviše, prepuštena sama sebi i na udaru svakojakih iskušenja, poroka i grijeha.  Oni su, pored ostalog i najveća  žrtva raznih manipulacija i ideologija, koje ih zloupotrebljavaju i iskorištavaju. S toga su to dodatni motivi, za brigu i integrisanje mladih u  naše džemate.

Islam, naša časna vjera, posvećuje veliku pažnju odgajanju i podizanju mladih. Oni su, ustvari, naša budućnost, koji će naslijediti, svoje majke i očeve te preuzeti njihove uloge i emanete u društvu kojem pripadaju.

Poslanik, s.a.v.s., nas poziva da iskoristimo pet stvari, prije nego nas snađe drugih pet, pa kaže: Iskoristite život prije smrti, zdravlje prije bolesti, slobodno vrijeme prije zauzetosti, mladost prije starosti i bogatstvo prije siromaštva!

Mladost  je period, u kojem se od sebe mora pružiti sve ono što vjera traži, od obaveza prema Allahu, dž.š., prema sebi i drugim ljudima, ali i  prema Zajednici. Mladost je proljeće ljudskih života, kada  sve buja, cvate i raste, ali treba uvijek imati na umu da poslije dođe ljeto i jesen. U jesen lišće žuti, opada i umire, kao što i mi ljudi umiremo u jesen naših života. 

Zbog  toga Poslanik, s.a.v.s., upozorava na prolaznost života i  odgovornost na Sudnjem danu, pa kaže kako se  čovjek se na Sudnjem danu neće pomaknuti s mjesta dok ne bude upitan i za mladost svoju u šta ju je potrošio.

Velika je odgovornost i obaveza koju ima naša omladina, ali je još veća  nagrada  koja im je obećana.  Omladina koja je odrastala i odrasta u pokornosti i robovanju Allahu, dž.š., na Sudnjem danu bit će počašćena hladom u kojem će boraviti, a tada drugog hlada osim Njegovog neće biti.

 Uzvišeni Allah, dž.š., u Kur'anu navodi primjere mladih ljudi, Božijih poslanika, predvodnika svojih džemata,  koji su stalna inspiracija za nas i našu omladinu. Na njih se trebamo ugledati, jer su oni primjer omladine koja je istinski vjerovala u Allaha, dž.š., borila se za istinu i nisu poginjali glavu, osim pred Gospodarom svojim.

Takav je bio i mladić Ibrahim, a.s., kojeg ni užarena lomača nije odvratila od čvrstog ubjeđenja i ustrajnosti na Pravom putu. Sina mu Ismaila, a.s., zadesilo je slično iskušenje, krajnje i najveće požrtvovanosti, spremnosti darovanja života za radi Rabba svog. Sljedeći primjer je mladić Jusuf, a.s., koga osobina strpljenja i čvrstog držanja za Allahovo uže, spašava iskušenja, da počini blud i postane griješan. 

Poslanikov, s.a.v.s., džemat također je sačinjavala i omladina, kojoj je posvećivao posebnu pažnju. Njihova mladost nije bila prepreka u izvršavanju mnogih važnih poslova i zadataka u svojoj zajednici, u svome džematu, jer su to zaslužili svojim znanjem, odgovornošću i predanim radom.

Pa tako Poslanik, s.a.v.s., postavljajući Usamu b. Zejda za zapovjednika muslimanske vojske, kada je imao svega osamnaest godina, želi da poruči, kako mladi posjeduju razne talente i sposobnosti, te im treba ukazati priliku.

Tokom hidžre i Poslanikovog, s.a.v.s., odlaska iz Mekke, u njegovoj postelji ostaje mladić Alija, r.a., koji na taj način rizikuje svoj život.  Zbog svog truda i požrtvovanja za islam, on kasnije postaje pravovjerni halifa. Svoj život je  rizikovao  i Ebu Bekr kada kreće sa Poslanikom, s.a.v.s., put Medine.  U toku njihovog boravka u pećini, hranu im donose mladi Abdullah i Esma,  pokazujući  važnost  uloge koju mladi mogu imati.

Aktuelni džematski odbori naših džemata i svi drugi članovi naše Zajednice, kao i čitavo društvo, moraju biti svjesni snage i neiskorištenog potencijala kojeg mladi imaju. S toga im treba pružiti nesebičnu, moralnu i materijalnu podršku u njihovim idejama i projektima. Prepustiti mjesta i uloge koje im pripadaju, kao što je to činio naš Poslanik, s.a.v.s.  Na taj način ćemo potvrditi  da su mladi ravnopravni, neizostavni i nužni dijelovi naših džemata, Zajednice i cjelokupnog društva, te da su uistinu svijetla budućnost o kojoj govorimo, a jesu i moraju biti.

Isto tako, naši mladi moraju biti svjesni odgovornosti, koju oni nose na svojim plećima. Ne smiju biti bez ambicija i interesovanja, niti smiju dozvoliti strastima i prohtjevima da ih dunjalukom vode i da tako životare na teret društva, već i sami da doprinesu boljem sutra. Jedan je pjesnik rekao: „Zaista mladost, besposlenost i bogatstvo, kvare čovjeka na najgori način.“

Današnja  omladina treba znati da je život iskušenje veliko i jedini način da se ispravno i uspješno proživi, jeste, da se čvrsto Allahovog užeta prihvate. Da ne budu poput Nuhovog sina, koji odbija društvo pravovjernih, već da se na vrijeme ukrcaju u svoje džematske lađe koje sigurnim morem plove.

Da budu od pomoći i na usluzi slabim, siromašnim i bolesnim članovima u društvu, u svom okruženju, da čuvaju i unapređuju prirodnu okolinu, da brinu o svojim džamijama i da budu motor pokretač svih hajir akcija u svojim džematima.  A što je najvažnije da izgrade od sebe, moralnu, obrazovanu, kulturnu i vrijednu omladinu koja će težiti samo dobru.

Na tom putu koji vodi džennetskom hladu, oslonac će im biti svi naši džemati i njihovi imami, koji će zasigurno mladima, kroz razne vidove predavanja, džematskih druženja i radionica pružiti potrebno i adekvatno znanje o vjeri, ispravno usmjerenje u životu, te kvalitetan odgoj u duhu Kur'ana i Sunneta, kao i naše bošnjačke tradicije.

Uz Božiju pomoć, nadamo se da će naša omladina, koja je puna snage i elana, uspjeti do kraja da 'isplete' za njih spasonosnu mrežu. To je mreža koja će ih čuvati od raznih grijeha i svakodnevnih iskušenja, poput one paukove, na ulazu u pećinu, koja je Allahovom odredbom sačuvala Poslanika, s.a.v.s., i Ebu Bekra, r.a., od iskušenja mušričke ruke.

Pozivamo našu pametnu, čestitu, i plemenitu omladinu da se uključe i daju doprinos u radu matičnih džemata, kako bismo na taj način, svi skupa, uspješno i ustrajno pronosili rasplamsalu baklju islama, širom jedine nam i lijepe domovine Bosne i Hercegovine. Čvrsto vjerujemo i priželjkujemo da će umrežena snaga naše omladine, učvrstiti temelje našoj Zajednici, narodu i domovini, te da će povesti cjelokupno društvo putem napretka i progresa u svakom pogledu.