A+ A A-

Požuri s dobrim djelima

Tema sedmice - prijedlog za hutbu: Požuri s dobrim djelima

“Svako se okreće prema svojoj kibli, a vi se potrudite da druge, čineći dobra djela, pretečete! Ma gdje bili, Allah će vas sve sabrati.” (El-Bekare, 148)

Jednog dana Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pitao je svoje ashabe: “Ko je od vas osvanuo kao postač?” “Ja” – odgovorio je Ebu Bekr, radijallahu anhu. “Ko je od vas ispratio dženazu?” – upitao je Poslanik ponovo. “Ja” – odgovorio je Ebu Bekr. “Ko je od vas posjetio bolesnika?” “Ja” – odgovorio je Ebu Bekr. A onda Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Niko neće spojiti ove tri stvari, a da neće ući u Džennet.” (Muslim)

Vrijeme neumitno teče. Smjenjuju se dani, mjeseci, godine. O minulim svjetskim carstvima i imperijama znamo da su nestala uprkos svojoj blistavoj slavi i dostignućima. Spomenici velikana su porušeni. Mačevi pobjednika su u muzejima. Utvrđeni gradovi su među porušenim zidinama i ruinama na kojima se uhvatila mahovina.

Bujica vremena odnijela je sve što je prolazno. Uzdah kajanja za neučinjenim i propuštenim odjekuje kao mudra poruka živima. Abdullah ibn Mes'ud r.a. je rekao: ,,Ne pokajah se ni za čim kao što se pokajah za danom čije je Sunce zašlo, smanjio se njegovim prolaskom moj životni vijek, a nisu se povećala moja dobra djela.“

Neka te čovječe ne zavara moć i uspjeh pa da ne vidiš svoj skori kraj. S čime ćeš kročiti na onu drugu stranu života?! Šta ćeš ponijeti sa sobom kao neprolazno dobro koje će ti otvoriti vrata Božije milosti?! Imetak će ostati nasljednicima. Slava će živjeti u blijedim sjećanjima. Gordost i oholost ustuknut će pred slabošću i poniznošću.

 Sklonost ka dobrom djelu duboko je utisnuta u ljudsku prirodu, i to u tolikoj mjeri da, ne uputi li se ljudima, ispoljiće se prema drugim stvorenjima. Pretjerana želja za položajem prouzrokovala je prokletstvo Iblisovo, a pretjerana želja za saznanjem bila je uzrokom pada čovjeka. U milosrđu, u dobrim djelima, jedino nema pretjeranosti i njome se niko ne može izložiti opasnosti.

Požuri s činjenjenjem dobrih djela! Pretekni druge u dobru i ne žalosti se što su tebe drugi pretekli u onome što nije ahiretska stečevina.

 Razmisli o Poslanikovoj, a.s., preporuci,  čovjeku koji ga je pitao “za koju sadaku će čovjek imati najveću nagradu?”:

 “Kad već pitaš, reći ću ti: da dijeliš imetak kad si zdrav, pohlepan, bojiš se siromaštva i nadaš se životu, i ne čekaš da duša dođe do grkljana pa onda kažeš: ovome dajte ovo, a ovome ovo.” (Muttefekun alejhi)

Ne oklijevaj da još danas učiniš dobro djelo. Vremena je sve manje. Drugi će te u dobočinstvu preteći a da to i ne primjetiš. Svuda oko tebe su prilike za dobročinstvo, a ti ne budi slijep da te prilike i ne primjetiš. Neka te ne obmane to što je tvoj Gospodar plemenit.

Poslanikove,sallallahu alejhi ve sellem,  su riječi: “Požurite sa činjenjem dobrih djela prije nego nastupe smutnje mračne poput mrkle noći, kada će čovjek osvanuti kao vjernik a omrknuti kao nevjernik, i omrknuti kao vjernik a osvanuti kao nevjernik, i kada će ljudi prodavati svoju vjeru za neko dunjalučko dobro.” (Muslim)

 U drugoj prilici, Muhammed, a.s. je rekao:  “Da li očekujete išta osim siromaštva zbog kojeg ćete zaboraviti na svog Gospodara, ili bogatstva koje će vas učiniti oholim, ili bolesti koja će vas uništiti, ili starosti koja će vas oslabiti, ili iznenadne i brze smrti, ili Dedžala, a on je najgore zlo koje se očekuje, ili Smak svijeta, a Smak svijeta je užasniji i gorči.”(Tirmizi)