A+ A A-

Zaboravljeni

  • Published in
  • Kategorija: Prijedlozi teme za hutbu
  • Štampa , E-mail

Tema sedmice - prijedlog za hutbu: Zaboravljeni

“Izlazite iz njega svi – reče On – jedni drugima ćete neprijatelji biti! Od Mene će vam uputa dolaziti, i onaj ko bude slijedio uputu Moju neće zalutati i neće nesretan biti. A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti. ”Gospodaru moj” – reći će – zašto si me slijepa oživio kada sam vid imao? - ”Evo zašto - reći će On: Dokazi Naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen.” ( Ta-ha 122.-126.)

U navedenim ajetima Milostivi govori o dvije kategorije ljudi. Prvi, slijede Božiju Uputu i pronalaze ovozemaljsku sreću, smiraj i svrhu života. U drugoj kategoriji su oni koji uporno okreću glavu od Njegove Upute. Oni će na Danu Proživljenja biti slijepi i zaboravljeni. Na ovom svijetu će ,,teškim životom živjeti”.

Komentatori Kur’ana objašnjavajući značenje izraza  “težak život” kažu da oni koji okrenu glavu od Božije objave neće moći naći smiraja, niti osjetiti zadovoljstvo u duši. Takve će uprkos lagodnom životu i konforu pratiti očaj i tjeskoba. Njihova srca zbog tumaranja u zabludi pratit će nemir, zbunjenost i sumnjičavost.

Ibn Kajjim je tu unutrašnju ,,razapetost” ljudi lišenih Božije Upute  sažeto opisao na sljedeći način: “U ljudskom srcu postoji rastrganost - nesređenost koju može popraviti jedino iskrena predanost i okretanje Allahu, dželle šanuhu; otuđenost koju može otkloniti samo blizina sa Allahom, dželle šanuhu; tuga koju može otkloniti samo radost Njegove spoznaje i iskrenog odnosa prema Njemu; nemir kojeg može sputati samo čvrsta volja i sklanjanje u Njegovo okrilje.”

Kada osjetimo da živimo “teškim životom”, uprkos materijalnom blagostanju, vrijeme je da ozbiljno razmislimo o vlastitom životu. Duševna tjeskoba  dovoljan je alarm za dodatno samopropitivanje. Šta smo to važno zaboravili? Čime smo se to nebitinim opteretili?

Svjetlo Upute neprestano obasjava horizonte stvorenoga svijeta, ali ga mi, možda, trenutno ne želimo vidjeti i osjetiti. Bljesak spoznaje razotkrit će ono što ne želimo vidjeti, Ukazat će se skrivene namjere, zamaskirane laži.

Klanjamo! Okrećemo lice prema Časnoj Kabi. Ali, okrećemo li i srca prema Uputi ili ih prepuštamo nemaru i zaboravu? Srce koje zaboravlja i samo će biti zaboravljeno. Srce koje skine sa sebe okove nemara i zaborava biće oslobođeno i prosvjetljeno snagom Božije Milosti.

”Mi ćemo one koji se budu radi nas borili bez sumnje upututi putevima koji nama vode.” (Ankebut, 69)

Sa zorom svakog novog dana, počinje nova bitka za našu sreću i smisao postojanja. Dunjalučke ljepote nas mogu zavarati. Ono što je kratkotrajno i prolazno može nas potpuno zavesti i zaokupirati. Vrhunac obmane je zaboraviti na Njega i time-zaboraviti na sebe. Biti zaboravljen zbog vlastitog zaborava na Danu proživljenja predstavlja najveći gubitak.