A+ A A-

Tema sedmice - prijedlog za hutbu: Bože blagoslovi nas u redžebu, ša’banu i ramazanu

Bože blagoslovi nas u redžebu, ša’banu i ramazanu

Hvala Uzvišenom Allahu čijom milošću dočekasmo blagoslovljeni mjesec redžeb. U redžebu  obilježavamo dvije mubarek noći- lejle-i-regaib i lejle-i-mi’radž. Bejheki i Asakir, prenoseći od Enesa r.a. bilježe predaju da je na početku mjeseca  redžeba Poslanik a.s. učio dovu: “Allahumme barik lena fi redžebe ve ša'bane, ve belligna ramadan – Allahu, učini nas blagoslovljenim u redžebu i šabanu i upiši nas u one koji će dočekati ramazan.”

Ovom dovom Poslanik, a.s., je ukazao na odabranost i blagoslovljenost mjeseca redžeba i ša'bana jer su to mjeseci  navjestitelji i muštulukdžije dolaska mjeseca ramazana. Ebu Bekr el-Verrak el-Belhi kaže: “Mjesec redžeb je mjesec sjetve, mjesec ša'ban je mjesec zalijevanja posijanog, a mjesec ramazan je mjesec žetve.”

U našoj tradiciji tri blagoslovljena mjeseca spomenuta u dovi Poslanika Muhammeda a.s. nazivaju se još i „Učajluci. ”Ovaj naziv je nastao od turskih riječi: “Uč”  što znači - tri  i riječi –“Ajluk”  što znači – “mjesec.”  Vjerujući u posebnu nagradu za ibadet u ovim mjesecima čestiti vjernici tradicionalno poste “Učajluke”, pokazujući tim činom iznimne pobožnosti  snažnu vjeru i nadu da će tromjesečnim postom, ustezanjem od grijeha, savladavanjem nagona i pojačanom samokontrolom dosegnuti neizmjerni bereket ovih mjeseci.

Muslimani vjeruju i tokom svoga života se osvjedočuju u postojanje ne samo vidljivih i materijalnih blagodati, već i onih  nematerijalnih  vrijednosti koje se smiruju u srce, karakter i volju čovjeka. Tako su iman - vjerovanje u jednog Boga i  hidajet - Božija uputa ljudima dokazi nematerijalnih vrijednosti života koje Bog daruje onome kome On hoće.  Među blagodatima kojima je Allah, dž.š., obasuo  Svoje robove je i takozvani “bereket” - posebna vrsta blagoslova  koja se skriva u vidljivim i nevidljivim pojavama i stvarima a koja svemu što ljudi posjeduju daje jedan viši smisao, ljepotu i sadržaj.

Kada Allah, dž.š.,  nekome ili nečemu podari bereket, to znači da je u tome unaprijed zajamčen razvoj, uspjeh i napredak. Bereket  će od slabića načiniti  jakog, a  skromnom imetku povećat će njegovu vrijednost i slast. Bereket u  potomstvu  donijet će  sklad  i saosjećanje među članove porodice. Bereket je poput zrna koje se uz Božiju pomoć posije, a nakon toga iz njega nikne mnoštvo klasova koje i samo rađa nova zrna. Kome Allah džellešanuhu uskrati bereket, takav u obilnom imetku nema koristi, u snažnom tijelu ne osjeća oslonac, a u brojnom potomstvu nema sreću. Bereketa nema bez velikodušnosti, džemata i zajedništva.

Ashabi su jednom upitali: ”Allahov Poslaniče, jedemo a ne zasitimo se! On ih je upitao:” Jedete li zajedno ili odvojeno?” “Odvojeno”- rekli su! “Okupite se oko sofre, i spomenite Allahovo ime, Allah će vam dati blagoslov u jelu.”

S obzirom da je Muhammed a.s., u blagoslovljenom mjesecu redžebu molio za bereket, i naša srca će u preostalim danima ovog mjeseca osjetiti potrebu da upute dovu za Božiji blagoslov u svemu što imamo i čime raspolažemo.

Žalimo se da nam uprkos materijalnom blagostanju i dostignutom  životnom standardu nedostaje unutrašnji mir i zadovoljstvo. Duboko u sebi osjećamo da smo uskraćeni za nešto vrijednije od svega što posjedujemo, za nešto što se ne  može zaraditi i izraziti iznosima novca, kvadratima stana, markama odjeće, klasama automobila, društvenim stausom i prestižom. Sve češće uviđamo da nam duhovna oskudica ne  može biti popunjena novim stvarima i da nam jedino može biti nadoknađena  izravno od dragog  Boga, čije su riznice neiscrpne a znanje sveobuhvatno: “O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan.” (Fatir 15)

Zato bi u našim dovama u ovim blagoslovljenim mjesecima Milostivog Stvoritelja trebali moliti za ono čime  ponajviše oskudijevamo. Grubost je odavno zamijenila blagost, skromnost je ustuknula pred ohološću, glupost uzmiče pred mudrošću. “Kad ološ zagospodari, plemeniti propadaju, kad se mali uzdignu, veliki biva ponižen”, govorio je Hasan Kafija Pruščak. Ne treba nas čuditi nedostatak bereketa u svijetu u kojem se manje  cijene nenametljivi s vrlinama od beskrupuloznih na pozicijama, niti se smijemo čuditi nedostatku bereketa u  vremenu u kojem nema slobodnog trenutka za roditelje i djecu.  Može li biti bereketa kada se gramzivo trči za imetkom, a oklijeva sa dobročinstvom, kada se slijepo slijede strasti, a izbjegava iskren savjet, kada se dobrota smatra slabošću a arogancija sposobnošću?!  Kao što sjena prati čovjeka. Božiji blagoslov prati zajednice čije članove krase vrline i svojstva sa kojima je  On Uzvišeni, Stvoritelj zadovoljan i koje On voli.

Božiji Poslanik Muhamed a.s. je rekao: “Znanje je prijatelj vjerniku, blagost je pomoćnik, razum vodič, dobra djela skrbnik, ljubaznost brat, a nježnost roditelji, dok mu je njegov vojni zapovjednok strpljivost.” (Bejheki)

Redžeb je, a to znači da je bereket svuda oko nas. Samo nemarni će propustiti Bogom danu  priliku da posegnu za njim,  za tom dragocjenom opskrbom koja nam izmiče a bez koje nema  ni mirna srca ni zadovoljne duše.