A+ A A-

Vijesti

Asr

Ova sura svojim kratkim izrazom (gramatički radi se o samo jednoj rečenici) pomaže svakoj osobi...

Opširnije