A+ A A-

Mevlud - rođenje Božijeg poslanika Muhammeda a.s.

  • Published in
  • Kategorija: BiH

muhammed a s 3

Posljednji Božiji poslanik Muhamed, neka je spas i mir Božiji na njega, rođen je u ponedjeljak, 12. rebiu'l-evvela, trećeg mjeseca muslimanskog kalendara, 571. godine po Isau, mir i spas Božiji na njega. Ove godine 12. rebi`u-l-evvel pada u subotu 09. novembra.

Muslimani dan rođenja Muhammeda, neka je mir i spas Božiji na njega, obilježavaju učenjem mevluda. Sam termin mevlud označava rođenje, ali je vremenom njegovo značenje znatno prošireno, te se svaka vjerska manifestacija na kojoj se okupi veliki broj muslimana naziva mevludom.

Osim mevluda na kojima se  okupi veliki broj vjernika organiziraju se i porodični mevludi u različitim dobima godine, a ne samo 12. rebiu'l-evvela.

Samo rođenje Božijeg Poslanika bilo je inspiracija pjesnicima da napišu spjevove - mevlude  u  kojima  kroz  stih  opisuju  vrijeme  u  kojem  se  rodio Muhammed,  a.s.,  njegovu majku  Aminu  i  dr.  Takve  spjevove  napisali su Šemsudin Sarajlić, Hafiz Salih Gašević, Hafiz Ibrahim Zenunović, dr. Safvet-beg Bašagić, Rešad Kadić, Ešref Kovačević i drugi