A+ A A-

Bosanska Kostajnica: Reorganizacija u Omladinskom klubu „Azra“

Omladinski klub „Azra“ koji djeluje pri Medžlisu IZ Bosanska Kostajnica, održao je u utorak, 12.03.2013. godine, neku vrstu izborne skupštine. Izabran je Izvršni odbor kluba te novi predsjednik čiju funkciju će umjesto dosadašnjeg Elmedina Ikanovića, obnašati Admir Saračević. Pored predsjednika odbor će sačinjavati Adem Golić, Dženita Ikanović, Redžo Suljić i Kenan Delismajlović.

om-klub-bos-kos-03-2013-1

Pored Statuta koji je u fazi izrade, te plana rada za ovu godinu, biće potpisan i Sporazum između Kluba i Medžlisa o daljnjem radu i korištenju prostorija. Između ostalog u planu svojih aktivnosti predstoji akcija uređenja Donjih mezarluka čiji bi nosioci bili upravo članovi Kluba. U planu je i dalje saradnja sa klubom ovakve vrste iz Siska, i drugih gradova, te sportska takmičenja između medžlisa.

om-klub-bos-kos-03-2013-2

Kako su stvoreni svi preduslovi za nesmetan rad u vlastitim uređenim prostorijama, čini se da su članovi ovaj put ozbiljnije shvatili značaj ovakve vrste okupljanja i izrazili su punu podršku novom predsjedniku i članovima Odbora.

Mesud Hrustić