A+ A A-

Prijedor: Delegacija RVI iz US kantona u posjeti šehitlucima "Skela"

U protekloj sedmici predstavnici RVI Prijedor i Sanski Most su potvrdili svoje preseljenje u Prijedor i konkretnim aktivnostima. Naime, predsjednik Dževad Smajić, zajedno sa svojim saradnicima: sekretarom RVI Amirom Ramićem i sekretarom Koordinacije udruženja Suadom Jusovićem Jukom, je inicirao, i u srijedu, 23.01., doveo delegaciju RVI iz Unsko-sanskog kantona na čelu sa ministrom za pitanje boraca i ratni vojnih invalida USK-a, Mirsadom Topčagićem u posjetu u Prijedor. Ministar sa svojom delegacijom je bio zainteresovan da obiđe novoizgrađeno turbe na šehitlucima Skela i da se upozna sa tokom radova. Prof. Nasution Kljunić Nasko ispred građevinskog odbora zajedno sa glavnim imamom Merzuk ef. Hadžirušidovićem je dočekao delegaciju i objasnio im aktuelnosti oko izgradnje i daljnje planove. 

rvi-usk-pos-prij-01-2013-1

Ministar Topčagić je izrazio želju da njegovo ministarstvo pomogne završetak radova na Šehitlucima i istakao je da je Unsko-sanski kanton prvi koji je na teret svog budžeta uveo u pravo bivše pripadnike AR BiH, a koji su sa mjestom prebivališta na teritoriji drugog entiteta tj. RS.

Naime,  na prijedlog Ministarstva za pitanje boraca i ratni vojnih invalida Unsko-sanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona na 29. sjednici  održanoj dana 27 .11.2012. godine, donijela je: “Zakon o izmjenama i dopunama zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica”

- Izmjene u Zakonu se odnose na bivše pripadnike  AR BiH, a nastanjene na teritoriju općina: Prijedor, Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška i Bosanska Kostajnica.

rvi-usk-pos-prij-01-2013-3

- Bivši pripadnici AR BiH sa prebivalištem van Unsko-sanskog kantona u općinama Prijedor, Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška i Bosanska Kostajnica prema; načinu i obimu utvrđenim ovim Zakonom, ostvaruju sljedeća prava:

1. Jednokratnu novčanu pomoć (za liječenje i socijalna pomoć) 

2. Stipendiranje,

3. Naknada troškova dženaze-sahrane,

4. Finansiranje programa/projekta boračkog udruženja/saveza/organizacije,

- Putem, Javne ustanove Kantonalni fonda za pomoć u stambenom zbrinjavanju porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija Zakonom, ostvaruju sljedeća prava:

1. pravo na jednokratnu pomoć ,

2. dugoročnu novčanu pozajmicu za rješavanje stambenih potreba , kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje,

3. imaju pravo na izgradnju stana, kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje,

- U 2013. godini, Javne ustanove Kantonalni fonda za pomoć u stambenom zbrinjavanju porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija, će otvoriti i :

1. kreditnu  liniju za zapošljavanje, sa određenim djelom nepovratnih sredstava, grejs periodom i pomoći kroz monitoring.

U delegaciji sa ministrom Topčagićem su bili i:

- Edin Domazet - predsjednik, Savez ratnih vojnih invalida USK-a,

- Hasib Prošić - predsjednik, Udruženje demobilisanih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. Općine Cazin,

- Almir Tutić - predsjednik, Savez demobilisanih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995 Federacije BiH.

rvi-usk-pos-prij-01-2013-2

Inače, OO RVI Prijedor (općinska organizacija sa sjedištem u Sanskom Mostu a živi i radi i u Prijedoru i Sani i okuplja RVI sa te dvije općine) je organizacija čiji strateški ciljevi jesu briga oko stambenog i zdravstvenog pitanja kao i zapošljavanje, te niz drugih aktivnosti koje prate ovu populaciju. Nakon toliko godina a zahvaljujući i dopunskim pravima boraca Unsko-sanskog kantona, uspjeli su da naprave Koordinaciju boračkih udruženja, i to ratne vojne invalide, šehidske porodice kao i demobilisane borce, čija je zajednička kancelarija u Prijedoru (kod Mursela) i isti će se brinuti za pomenutu populaciju.

M.H.