A+ A A-

Ko se smatra jetimom?

Pitanje:

Selam!

Zanima me da li dijete koje ima sedam godina, a kojeg se otac odrekao prije rođenja, nije evidentiran ni u rodnom listu, ne zna se da li je živ ili ne, nemaju nikakvih informacija o njemu, ima status jetima? Dječaku je i majka umrla i on živi sa nenom.

Odgovor:

Spomenuto dijete se tretira jetimom i njega je preče pomoći nego „običnog jetima“ tj. dijete čiji je otac preselio na ahiret, ali koji ima majku, amidže, dajdže i ostalu rodbinu.

Općenito, jetime (siročad) je veoma pohvalno pomagati i omogućiti im što bolje uslove za život kako se ne bi osjećali zapostavljenim i odbačenim. Brojni su ajeti i hadisi koji podstiču vjernike na dobročinstvo prema jetimima i brigu o njima. Uzvišeni Allah hvali one koji pomažu nevoljnike među kojima su i jetimi. „Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima, i jetimima, i siromasima...“ (El-Bekara, 177.) Allahov Poslanik, a.s.,, je rekao: „Ja i staratelj jetima ćemo u Džennetu biti ovako blizu“, pa je podigao kažiprst i srednji prst. Na taj način Allahov Poslanik je ukazao na ahiretsku nagradu osobi koja se stara o jetimu i pomaže mu u odrastanju.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice