A+ A A-

Izostanak halal

Pitanje

Šta će se desiti na Sudnjem danu, ako musliman muslimanu na ovom svijetu ne halali? Da li postoji neki ajet u Kur'anu ili sahih hadis koji o tome govori?

 

Odgovor

Ukoliko se osobe u sporu ne nagode na ovom svijetu i oštećena strana ne halali štetniku, imat će priliku oprosta ili nagodbe na Ahiretu. Ako do toga ne dođe, Uzvišeni i Sveznajući će presuditi među njima. Oštećenoj strani će se dodijeliti sevapa od dobrih djela štetnika, a ako ne bude dovoljno, štetniku će se natovariti dio grijehova oštećene strane. Moguće je i da Uzvišeni Bog podari oštećenoj strani zadovoljštinu na drugi način. Ali štetnik takvu Božiju blagodat treba zaslužiti. Naravno, sve ovo pod uvjetom da doista postoji oštećena strana i štetnik. Napominjemo da islam snažno podstiče muslimane na međusobno praštanje, samilost i blagonaklonost.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice