A+ A A-

Da li je dozvoljeno spaljivanje papira sa kur`anskim ajetima?

Pitanje:

Selam alejkum.

Da li je dozvoljeno spaliti papir na kojem se nalaze neki ajeti ili sure, jer ne znam kako postupiti sa pocijepanim starim sufarama i knjigama u kojima se nalaze harfovi?

Odgovor:

Spomenuti papirni otpad ne treba bacati u kontejnere jer jedan dio njih ispadne na zemlju pa se po njima gazi. Nema smetnje da se ti papiri zapale ili pomoću aparata za rezanje papira unište.