A+ A A-

Koji su farzovi tejemmuma?

Pitanje:

Selam!

Da li nijjet je farz kod tejjemuma ili samo lice i ruke?

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Nijet je jedan od uvjeta (šart) za ispravnost tejemmuma, a potiranje lica i potiranje ruku, uključujući i laktove, su ruknovi tejemmuma. Šartovi i ruknovi se jednim imenom nazivaju farzovi. Prema tome farzovi kod tejemmuma su: nijet, potiranje lica i potiranje ruku. (Više v.: Multekal-ebhur, str. 344-35).