A+ A A-

Obaveznost pranja vrata prilikom uzimanja abdesta

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Da li čišćenje vrata je sunnet abdesta ili samo tradicija?

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Prema propisu u hanefijskom mezhebu potiranje vrata tokom uzimanja abdesta je mustehab. Od Musaa ibn Talhe se prenosi da je rekao: „Ko potare vrat pozadi sa glavom bit će sačuvan od okova Sudnjeg dana.“  Iako je ovo kazivanje mevkuf ono ima tretman merfu hadisa, jer se ovako nešto ne može tvrditi na osnovu samostalnog mišljenja. (Više v.: Multekal-ebhur, str. 12)