A+ A A-

Da li je obavezno postavljanje perde u namazu?

Pitanje:

Da li je postavljanje perde u namazu obavezno ili je samo sunnet?

Odgovor:

Po propisima hanefijskog mezheba postavljanje sutre (perde) nije obavezno, nego je mustehab (lijepo) ako se osoba koja klanja boji da će neko proći ispred nje. Ako nema te bojazni nema smetnje da se ne postavi. Ibn Madže bilježi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Kada neko od vas klanja, neka klanja prema sutri (perdi) i neka joj se približi, i neka ne dozvoli nikom da prođe ispred njega.“ Da ova naredba Allahova Poslanika, a.s., ne ukazuje na obavezu postavljanja sutre (perde), ukazuje predanje koje bilježi Ebu Davud od Fadl ibn El-Abbasa, r.a. koji je rekao: „Došao nam je Allahov Poslanik, a.s., dok smo bili u našoj pustinji, pa je klanjao u pustinji a ispred njega nije bilo sutre (perde).“