A+ A A-

Kome dati sadekatu-l-fitr?

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Prateći genezu fetve o zekatu i sadekatu-l-fitru (prva iz 2012. od reisa Mustafe Cerića u hutbi od petka 15. augusta, a potom druga hutba od trenutnog reisa Huseina Kavazovića od 26.07.2013.), najprije sam primijetio da je druga fetva ublažila stroge kvalifikacije i isključivost iz prve fetve, i dala nekoliko uporišta za svoje zaključke.

Međutim, pronalazim da je uporište za zaključak o isključivom davanju sadekatul-fitra u bejtu-l-mal ili nedorečeno, ili se je sadekatul-fitr nekako "prilijepio" uz argumente za davanje zekata u Bejtu-l-mal.

Stoga ću se zadržati na posljednjoj hutbi / fetvi koja se time bavi (Kavazović):

Nakon niza ajeta i hadisa koji propisuju i obrazlažu propis zekata, usljeđuje zaključak:

"obznanjujem da je izdvajanje zekata i sadekatu-l-fitra u fond Bejtu-l-mal Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini obaveza (farz) svakog muslimana i muslimanke, proistekla iz Kur'ana, sunneta i idžma'a (koncenzusa) naše Zajednice."

Dajem si slobodu, iz znanja koje sam stekao, ali i iz opetovanog čitanja hutbe, pomisliti da je isključivi zahtjev davanja sadekatul-fitra u Bejtu-l-mal rezultat konsenzusa u IZ.

Isto tako razmišljam da je Islamska zajednica pri tome oslonac našla u propisu i savjetu Poslanika s.a.v.s. da se muslimani trebaju držati džemata i imama, time dajući autoritativnu snagu svom konsenzusu.

U čemu je, dakle, uporište zaključka da je davanje sadekatu-l-fitra u Bejtu-l-mal jedino ispravno i farz?

Da li se imalo na umu da će vjernici koji slijede svoje imame (a ima ih hvala Bogu puno) biti "prisiljeni" da "uskrate" svoju porodicu od vitara koje su običavali dijeliti. Mnoštvo je naših starih kojima su baš te vitre u toku Ramazanâ skoro pa godišnji prihod za izdržavanje. Naravno, ne mislim pri tome da će ljudi koji dijele i udjeljuje prestati udijeljivati sadaku, ali ako im se u toku Ramazana "ufarzi" davanje vitara u Bejtu-l-mal, većina će ih, za korist svoje duše i Onoga svijeta, odabrati tu alternativu, umjesto davanja vitara komšiluku i familiji.

Naučili ste nas da je fetva mišljenje muftije sa pravnom snagom. Ne postavljam sumnju u konkretnu odluku o kojoj govorimo niti da je ona usmjerena za dobrobit IZ. Samo Vas želim zamoliti za kratko obrazloženje. Kao učenik učitelja.

Odgovor:

Sadekatu-l-fitr u hanefijskom mezhebu, a to je mišljenje i većine mezheba, ima isti tretman kao i zekat po pitanju raspodjele sredstava. To je etablirani stav mezheba koji se spominje u klasičnim hanefijskim djelima (Vidi: Hašije Ibn Abidin 2/368), i nije ga izmislila Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Stoga, argumenti koji govore o šerijatskoj utemeljenosti organiziranog prikupljanja zekata izravno se odnose na ustanovu zekata, ali isti propis se primjenjuje i na sadekatu-l-fitr na temelju analogije jer su korisnici sadekatu-l-fitra, kao što smo spomenuli, identični korisnicima zekata.

Smisao kur'anskog ajeta “O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim...“ (En-Nisa, 59) ukazuje da aktuelna islamska vlast ima pravo organizovati izvršavanje vjerskih propisa na način koji odgovara interesu zajednice muslimana, a obaveza vjernika je da im se pokoravaju i prihvate to uređenje, ukoliko odluke pretpostavljenih nisu u suprotnosti sa intencijama Šerijata.

Naredba „pokoravajte se“ podrazumijeva obavezu izvršavanja naredbi pretpostavljenih, a onaj ko, eventualno, ne priznaje takvu vlast i njene smjernice, on na sebe preuzima odgovornost takve svoje odluke.

Siromašna rodbina i komšije trebaju se pomagati na druge načine mimo zekata i sadekatu-l-fitra, kao što su dobrovoljna sadaka i sl.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice