A+ A A-

PREMIJER SLOVENIJE O GRADNJI DŽAMIJE I POLOŽAJU IZ

jansa     Mislim da je potrebno, aktivni dijalog i partnersku saradnju među vjerskim zajednicama u Sloveniji, uključujući i Islamsku zajednicu, još više ojačati. Islam sa svojim pozitivnim učenjem pomaže savremenom društvu da živi bogatiji, puniji život. Na žalost, danas smo svjedoci primjerima kada se Islam izrabljuje u političke i ideološke svrhe. Mislim da je potrebno učiniti više da bi napori Islamske zajednice na području kulture, obrazovanja, solidarnosti i dobrovoljnih aktivnosti bili znani širem krugu ljudi.S obzirom na to da će međukulturni dijalog biti jedan od prednosnih zadataka našeg predsjedavanja Evropskoj uniji, slovenska Vlada je u tu svrhu ustanovila posebnu radnu skupinu, koju čine brojni pojedinci iz Slovenije i inostranstva. Među njima je pozvan na saradnju i predstavnik Islamske zajednice u Sloveniji.

Jedno od središnjih pitanja koji se tiču Islamske zajednice u Sloveniji je planirana izgradnja islamskog kulturnog centra. To pitanje, koje je neriješeno već duže vrijeme, je u nadležnosti lokalne zajednice – Gradske opštine Ljubljana. Po okončanju lokalnih izbora i ustanovljavanju nove gradske vlasti, su učinjeni neki koraci u smjeru konačnog uređenja tog pitanja. Tako je od strane Gradske opštine Ljubljana ponuđena nova lokacija koju su predstavnici Islamske zajednice ocijenili kao bolju od predhodne.

U vladi očekujemo da će svi koji su upleteni u riješavanje tog pitanja, brzo pronaći dogovor koji će biti prihvatljiv za sve. Pri tome, želim spomenuti i to da je Državni zbor Republike Slovenije, početkom ovog mjeseca, usvojio novi Zakon o vjerskim slobodama, s kojim vlada želi obezbijediti još jasnije, sistematičnije i efikasnije uređenje položaja vjerskih zajednica, kao i načine njihovog financiranja. Na taj način, uz pomoć novog poreznog zakonodavstva, je moguće ojačati finansijski položaj Islamske zajednice, jer se tu država odriče dijela prihoda kojeg poreski obveznici mogu namijeniti pojedinoj civilno-društvenoj organizaciji ili vjerskoj zajednici. 

(Fena)