A+ A A-

USPJEŠAN POČETAK VJERONAUKE U DRUGOM POLUGODIŠTU

     Drugo polugodište 2006./2007. školske godine u većini škola u BiH počelo je današnjim danom. Kako će se odvijati nastava iz predmeta Islamska vjeronauka u osnovnim i srednjim školama potražili smo odgovor u Vjerskoprosvjetnoj službi Rijaseta Islamske zajednice.

ibrahimefbegovic01

Ibrahim ef. Begović 

     Ibrahim ef. Begović, savjetnik za Islamsku vjeronauku u Vjerskoprosvjetnoj službi u povodu početka nastave u drugom polugodištu ističe da početak nastave "za učenike i nastavnike predstavlja novi izazov i "prostor" novih dostignuća u odgoju i obrazovanju." Prema njegovim riječima "Vjeronauka će, kao i do sada, svim subjektima nastave olakšati put do željenog uspjeha u izgradnji mlade čovjekove ličnosti."

    U Vjerskoprosvjetnoj službi naglašavaju da je "nastava vjeronauke u svim osnovnim i srednjim školama uspješno i bez poteškoća nastavljena i u drugom polugodištu. Islamsku vjeronauku pohađa preko 96% učenika u osnovnim i preko 81% učenika u srednjim školama."

    Izrada udžbenika i nastavnih planova i programa jedna je od stalnih aktivnosti i zadataka Vjerskoprosvjetne službe.

     Ibrahim ef. Begović u vezi  s ovim ističe: "Vjerskoprosvjetna služba Rijaseta Islamske zajednice u BiH intenzivno prati tekuće aktivnosti na izradi novog Nastavnog plana za devetogodišnje osnovno obrazovanje na nivou Federacije BiH i poduzima odgovarajuće mjere kako bi vjeronauka u tom NP imala status koji je propisan Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju.

    Izrada Nastavnog plana i programa za IV razred devetogodišnje osnovne škole teče prema planu,  što je garancija da će do početka naredne školske godine biti sve spremno za normalno odvijanje nastave za ovaj razred u devetogodišnjoj osnovnoj 8 *školi."

( http://www.rijaset.ba )