A+ A A-

ŽELJA ZA DEMOKRACIJOM I NETRPELJIVOST PREMA AMERICI

amerikaweb     Organizacija za ispitivanje javnog mnijenja, Gallup, je objavila prve rezultate svog opsežnog istraživanja gledanja Muslimanskog svijeta na Islam i na demokraciju. Novinar Glasa Amerike, Sean Maroney, izvještava da nalazi pokazuju da mnogi Muslimani smatraju da Islam i demokracija mogu uspješno koegzistirati.

     Centar za Islamske Studije organizacije Gallup je ankete proveo u 10 dominantno islamskih zemalja. Direktor ove grupe, Dalia Mogahed, kaže da rezultati istraživanja pokazuju da mnogi muslimani s odobravanjem gledaju na demokraciju, ali su skeptični kada je u pitanju miješanje Sjedinjenih Država u poslove njihovih zemalja. 

     Dalia Mogahed: Radi se ponovno o tom divljenju demokraciji i demokratskim vrijednostima općenito, ili principima; međutim oni ne vjeruju da su Sjedinjene Države poštene u namjerama da omoguće ili promoviraju takve ideje u njihovim zemljama. 

     Uzorci koje je grupa sakupila dolaze iz zemalja koje predstavljaju više od 80 posto od jedne milijarde muslimana u svijetu. Nalazi pokazuju raširenu podršku šerijatskom zakonu. Međutim, većina ispitanika ne podržava ideju da vjerski lideri prave zakone i Ustav. U najboljem slučaju, većina smatra da bi oni trebali imati tek savjetodavnu ulogu.

     Gospođa Mogahed kaže da nalazi također ukazuju na želju da svjetski lideri poštuju demokratski izabrane vlade u islamskom svijetu, čak ako se izabrane vođe ne slažu s američkom politikom. 

     Dalia Mogahed: Najčešće dobiveni odgovor je: poštovati Islam, prestati gledati na tu vjeru s visine, a na Muslimane kao na inferiorne.

     Glavni urednik organizacije Gallup, Frank Newport, kaže da takva među muslimanima popularna percpecija vodi pomiješanim osjećanjima toga svijeta prema Americi.

    Frank Newport:Ljudi u dominantno islamskim zemljama poštuju američku posvećenost istinskoj slobodi i demokraciji, pa ipak, sveukupno gledano, odnos prema Americi je negativan u ovom trenutku, dakle, imamo jednu kontradikciju.

    Gospodin Newport kaže da razrješavanje te kontradikcije neće biti lako i njome se moraju pozabaviti zajedno američki i svjetski lideri

 

(http://www.voanews.com/bosnian)