A+ A A-

PROVOKACIJA SRPSKIH IZBJEGLICA U KOTORSKOM

CCCC     Grade pravoslavnu crkvu na bošnjačkoj zemlji 

     Srpske izbjeglice, koje su na bošnjačkoj zemlji u Kotor­skom do sada sagradile 127 kuća, prije dva dana su bez građevinske dozvole i urbani­stičke saglasnosti krenule i sa gradnjom pravoslavne crkve. Temelji su postavljeni na par­celi Adila Đuherića. Nakon što su uočili i ovu najnoviju provo­kaciju, Kotorani su odmah ala­rmirali općinske vlasti.

     Predsjednik Savjeta MZ Kotorsko Muhamed Spahić obavio je telefonski razgovor sa načelnikom Doboja Obrenom Petrovićem t predsjedni­kom Skupštine općine Enesom Suljkanovi'em, koji su na službenom puru.

    Obavijestio sam i načelnika inspekcije u Doboju Slavka Kovačevića koji je odmah na teren poslao dvojicu građevinskih inspektora, ali su ih Srbi otjerali sa gradilišta. Dolazila je i polici­ja, ali se radovi nisu zaustavljali. Bili smo primorani da hitan do­pis uputimo svim članovima Predsjcdništva BiH. Pozvali smo predsjedavajućeg Nebojšu Ra-dmanoviča, koji je Srbe u Kotor­skom u predizbornoj kampanji osokoljavao, da im sada kaže da se ništa ne može graditi „na di­vlje", bez dozvole i na tuđoj ze­mlji - kazao nam je Spahić.

    Asim Đuherić, predsjednik Komisije za imovinskopravne odnose, kaže da se na ovaj način polako stavlja lačka na slučaj Kotorsko.

    Ostali smo bez zemlje, bez najplodnijeg polja, bez fabrike „Enterijer" u kojoj nema nije­dnog Bošnjaka, a sada se na našoj djedovini i očevini gradi pravoslavna crkva. Na znanje i na sramotu pravosudnim orga­nima, našim političarima, svi­ma koji gledaju kako nam krše najosnovnija ljudska prava, pra­vo na imovinu, na rad i na život - ističe Đuherić.

     Upućen dopis SPC za prekid radova

     Načelnik dobojske inspe­kcije Slavko Kovačević nam je u telefonskom razgovoru potvrdio kako je tačno da Srbi bez ikakvih dozvola grade temelje za crkvu, te je Srpskoj pravosla­vnoj crkvi uputio dopis da se prekinu radovi u Kotorskom.

(www.avaz.ba)