edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

KRVAVA ISTORIJA JAME "ČAVKARICA"

Knjiga tretira krašku jamu Čavkaricu smještenu u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, na razmeđu Bileće, Stoca i Nevesinja, u koju su tokom Drugog svjetskog rata bačene ubijene čitave familije i naselja. 
Čine je tri dijela, od kojih se u prvom govori o žrtvama i izvršiocima zločina, drugi dio je romansirana priča sa osvrtom na zločin koji je počinjen nakon 1992. godine, dok treći dio predstavlja svojevrsni scenarij cjelokupnog zločina u Čavkarici.
Predstavili su je akademik Muhamed Filipović, prof.dr. Ibrahim Bušatlija, Selman Selhanović i Matija Lapenda.

Kako je kazao autor, knjiga je tužno svjedočenje o zločinu u Čavkarici 1941. godine koji je u ondašnje vrijeme komunizma bio tabu tema. Tadašnji podaci govorili su o nekoliko stotina ubijenih ljudi, dok noviji podaci bilježe 1.276 žrtava.

Od tog broja u jami je, dodaje Pervan, stradalo čak 90 posto Bošnjaka, dok većinu ostalih čine Hrvati. Knjiga je zasnovana na svjedočenjima preživjelih žrtava, posebno sa područja Gacka, kao i zvaničnim podacima i dokumentima.

Akademik Filipović smatra kako jama Čavkarica nije ni prva, ni jedina niti posljednja jama u istoriji BiH, u kojoj su nestale na hiljade ljudi i porodica. Ima ih po cijeloj BiH, a vjeruje se da u njima počiva oko 28.000 ljudi.

Ibrahim Bušatlija je ukazao na činjenicu da, iako su i izvršioci i žrtve u ovoj jami dobro poznati, zlončincima nikada nije suđeno za krvave zločine nad muslimanskim narodom. U Čavkaricu, tvrdi on, bačeno je više od 1.200 živih muslimana, a taj krvavi broj dugo je zataškavan i službeno lažno prikazivan.

Matija Lapenda naglašava da je Čavkarica muslimanska krvava priča. Knjiga rasvjetljava misteriju nevinih muslimanskih žrtava, skrivanu gotovo 50 godina i ona je autorov doprinos da se ne zaborave grozote i grijehovi ljudi.
Također, dodao je, knjiga je i dobra književnopublicistička reportaža, ali i dobar pokušaj autora da literarno obradi tragiku muslimansko-bošnjačkog stradanja na tim prostorima.

Izdavač knjige je "Zonex ex Libris".

(Fena)