A+ A A-

Pretraga pitanja

Održavanje rodbinskih veza

Pitanje:

Kada se govori o održavanju rodbinskih veza kaže se da trebamo bezuslovno održavati veze sa amidžama, tetkama i dajdžama, te ukoliko to ne činimo bit ćemo griješni. Da li su amidže, tetke i dajdže obavezni održavati vezu sa bratićima i sestrićima koji  sa njima ne održavaju vezu? Ukoliko amidže, tetke i dajdže ne održavaju vezu sa bratićima i sestrićima da li će biti griješni?

Odgovor:

Obaveza održavanja rodbinskih veza je obostrana i ona se odnosi na sve, bez obzira na starosnu razliku među rodbinom. Svako treba shodno svojim mogućnostim održavati rodbinske veze. Održavanje veza ima više nivoa i stepena. Najmanji nivo održavanja rodbinskih veza jeste održavanje verbalne komunikacije, pa makar samo selamom. Viši nivo je posjećivanje i pomaganje. Oni koji su u bližem srodstvu zaslužuju više pažnje i veći nivo održavanja veza. Napominjemo da nije dovoljno održavati rodbinske veze samo sa onima koji ih održavaju, nego je potrebno razvijati i obnavljati te veze i kada drugi rade na njihovom prekidanju. Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „Rodbini pažnju ne ukazuje onaj koji na pažnju uzvraća pažnjom, nego onaj koji na nju pazi i onda kada mu je ona (pažnja) od drugih uskraćena.“ (Buhari, hadis br. 5991) Prema tome, svako onaj ko održava rodbinske veze čini dobro djelo i zaslužje nagradu, a svako onaj ko je prekida čini grijeh za koji će odgovarati pred Svevišnjim Stvoriteljem.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice