A+ A A-

Pretraga pitanja

Šehitska udovica i zadržavanje penzije nakon udaje u drugoj državi

Pitanje:

Meni bliska osoba ima dvojbu. Naime, radi se o tome da udovica poslije smrti muža koji je šehid (poginuo 1993. godine) ima mjesečna primanja u vidu penzije.

Ta udovica se udala ponovno, ali u drugoj državi te i dalje prima penziju. Tu penziju ne troši za svakodnevne potrebe već ostavlja sa strane. To je kao neka sigurnost odnosno zaleđina u slučaju potrebe. Sa rahm. mužem ima kćer koja je, također, hvala Bogu, situirana i zna za taj novac, te ga također može koristiti kao svoj, ali trenutno nema potrebe za tim. Od tog novca se odvaja za zekat, odnosno u druge dobrotvorne svrhe.

Pitanje glasi, da li je taj novac haram i da li bi trebala obustaviti penziju s obzirom da se udala?

Odgovor:

S obzirom na to da je pozitivnim zakonskim rješenjima regulisano da supruga poginulog borca /šehida udajom gubi pravo na mjesečna novčana primanja, uzimanje tih primanja nakon udaje nije dozvoljeno, jer je prestala postojati zakonska osnova po kojoj se ona primaju i njihovo uzimanje nakon udaje je jedan vid neosnovanog bogaćenja/varanja, prikrivanjem bitnih činjenica. Vjerovjesnik a.s. je rekao: „Ko nas vara, nije od nas.“ (Muslim) Izdvajanje jednog dijela tog imetka na ime zekata i udjeljivanje dijela imetka u dobrotvorne svrhe ne čini taj imetak dozvoljenim.