zekat online uplata

A+ A A-

Pretraga pitanja

Da li je dozvoljeno uzgajati i prodavati rasne vrste mačaka?

Pitanje:

Da li je dozvoljen planski uzgoj i prodaja rasnih mačaka kao obrtna djelatnost?

Odgovor:

Ulema ima različit stav o prodaji mačaka. Većina učenjaka smatra da je njihova kupoprodaja dozvoljena, jer se one tretiraju čistom životinjom i spadaju u skupinu životinja koje se mogu koristiti za lov/zaštitu odsitnih gmizavaca i glodara, za igru i zabavu sa djecom i sl. (Kal'adži, El-Mevsua el-fikhijja el-mujessera,2/1936)

Jedna manja skupina učenjaka, među kojima su Davud Ez-Zahiri, Ibn El-Kajjim i drugi smatraju da nije dozvoljena kupoprodaja mačaka, jer je Allahov Poslanik,a.s., zabranio konzumiranje mesa mačke i zaradu od nje. (El-Bejheki). Također, Muslim bilježi od Ebu Ez-Zubejra da je rekao: „Pitao sam Džabira o zaradi od psa i mačke, pa mi je rekao: „Vjerovjesnik je to odbacivao (zabranio).“  Učenjaci koji smatraju da je kupoprodaja mačaka dozvoljena navode da zabrane u spomenutim hadisima ukazuju na pokuđenost bavljena tim poslom, jer njihova kupoprodajane priliči ljudskom ugledu i dostojanstvu.

Prema tome, planski uzgoj i kupoprodaja mačaka nije zabranjen posao, ali ga je bolje izbjegavati ukoliko čovjek ima priliku da razvije neki drugi korisniji posao. Izbjegavanje spornih poslova u islamu je poželjna praksa.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice