A+ A A-

Pretraga pitanja

Žrtvovanje kurbana na ime zdravlja

Pitanje:

Da li za Kurban-bajram, kada prinosimo žrtvu u ime Allaha, možemo tražiti od Allaha da taj kurban bude žrtva za nešto određeno kao za zdravlje, kuću i slično, ili nema nikakvog nijeta osim da se žrtvuje u Gospodarevo ime.

Odgovor:

Kurban se žrtvuje radi približavanja Uzvišenom Bogu, kao što se kaže u Kur'anu: "Pa klanjaj radi svoga Gospodara i kurban kolji!". Izvršavajući ovaj propis koji je ustanovljen Kur'anom i sunnetom Božijeg Poslanika, a.s., musliman izražava zahvalnost Allahu, dž.š., na Njegovoj uputi i blagodatima i to je sastavni dio približavanja Njemu. Ovaj kurban (koji se žrtvuje za Kurban-bajram) ne treba vezivati za ispunjavanje nekih specijalnih želja i potreba. Međutim, ukoliko neko žrtvuje kurbana i podijeli njegovo meso sirotinji kao vid sadake, mimo onog koji se žrtvuje za Kurban-bajram, pa potom učini dovu moleći Svevišnjeg za neko konkretno dobro, nema zapreke da tako postupi. Implicitno, na ovo ukazuju riječi Svevišnjeg iz sure El-Mudžadele: „Zar, vas je strah da prije savjetovanja svoga milostinju udijelite?“ Kurban je u ovom slučaju vrsta sadake, a sadaka, Božijom voljom i odredbom, može otkloniti belaj i promijeniti stanje na bolje. A Allah najbolje zna.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice