akcija kurbani
A+ A A-

Pretraga pitanja

Kamata na sudske presude

Pitanje:

Selam alejkum!

Čitajući vaše prethodne odgovore po pitanju kamate na sudske presude, postavljam sebi pitanje ispravnog tumačenja navedenih „kamata“. Naime veći broj službenika dobio je ili će dobiti sudske presude iz 2006, 2007. itd godina, koje su trebale biti isplaćene tada odmah, ali one se isplaćuju sada i to ne našom voljom, znači kako se može tumačiti kao kamata novac koji je nama trebao biti isplaćen prije 10 i više godina a on se isplaćuje sada.  U našem odnosu mi nismo odgovorni zašto se sada isplaćuje i naravno dobijamo tzv. kamatu,jer je država ne može drugačije nazvati. Ovdje se jasno radi o jednostranim odlukama države a mi da smo se pitali bila bi isplaćena na vrijeme i bez kamate, inflaciju da ne spominjem. Moje pitanje je stvar tumačenja, kako se ovako nešto može tumačiti kao „kamata“, bez obzira što je država podvodi pod kamata, jer država nema drugi pravni izraz. Mnogi od nas ne smatraju taj novac kamatom a vjernici su, pa ne bismo da pogriješimo. Veoma nam je bitno ispravno tumačenje, jer novac koji nam pripada 10 i više godina a nismo sklopili nikakav ugovor o kamati, smatramo da se ne može podvesti pod "kamata".

Odgovor:

U vašem postavljenom pitanju niste ponudili mnogo detalja u vezi sa vašim slučajem referirajući se na prethodne odgovore o kamati. Na osnovu podataka koji su nam ponuđeni dat ćemo općenit odgovor koji se odnosi na slične situacije.

U svakom slučaju vi imate pravo na glavnicu duga koji vam je od strane suda presuđen. Kamata podrazumijeva svaku finansijsku naknadu veću od pozajmljene glavnice, ili ostvarenog prava, a koja se daje zbog odgode isplate ili njenog kašnjenja. Dakle, kada god postoji uvećanje u odnosu na glavnicu duga zbog odgode ili kašnjenja u njegovoj isplati radi se o kamatnom odnosu koji je shodno islamskim propisima strogo zabranjen (haram) i onome ko uzima i ko daje kamatu. Nije toliko bitno kako se šta naziva već šta u svojoj suštini i funkciji podrazumijeva.  Uzvišeni je rekao: Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio, zato što su govorili: "Kamata je isto što i trgovina." A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Onome do koga dopre pouka Gospodara njegova - pa se okani, njegovo je ono što je prije stekao, njegov slučaj će Allah rješavati; a oni koji to opet učine - biće stanovnici Džehennema, u njemu će vječno ostati. Allah uništava kamatu, a unaprjeđuje milosrđa. Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika. One koje vjeruju i čine dobra djela i molitvu obavljaju i zekat daju čeka nagrada kod Gospodara njihova; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici. Ako ne učinite, eto vam onda, neka znate - rata od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti. A ako je u nevolji, onda pričekajte dok bude imao; a još vam je bolje, neka znate, da dug poklonite. (El-Bekare, 275-281)

U vašem slučaju preporučujemo da uzmete glavnicu onoga što vam neko ko vam je dužan duguje (javna ustanova, državni organ, kompanija, preduzeće, pojedinac i slično) a da od kamate odustanete,  što je prema nama raspoloživim informacijama moguće shodno zakonima naše zemlje. Ukoliko nije moguće da se odreknete kamate, zbog određenih ugovornih ili sudskih prepreka,  preporučujemo da njen iznos nakon primopredaje podjelite u vidu sadake ili nekog drugog dobrotvornog djela a da ga ne koristite za sebe i članove vaše porodice.

(Odgovor je pripremio dr. Ahmed Hatunić, član Komisije za odgovaranje na pitanja)

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice