edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Godišnjak muslimana u Evropi

Prestižna izdavačka kuća Brill iz holandskog grada Leidena sa 325 godine tradicije u štampanju naučnih radova ovih je dana u distribuciju pustila prvi broj Godišnjaka muslimana u Evropi (Yearbook of Muslims in Europe). Urednički odbor ovog vrijednog projekta čine istaknuta akademska imena i to dr. Jørgen S. Nielsen sa Universiteta u Copenhagenu, dr.Felice Dassetto sa Univerziteta  Louvain-la-Neuve i dr. Aminah McCloud sa DePaul Univerziteta iz  Chicaga. Bitno je spomenuti da je jedan od partnera na ovom za muslimane u Evropi historijskom projektu bio i Centar za napredne studije iz Sarajeva.

Godisnjak-muslmana-u-evropi

Prema riječima uredništva planirano je da Godišnjak nastavi izlaziti i u godinama koje predstoje i da na godišnjoj bazi nudi ažurirane podatke o situaciji u muslimanskim zajednicama širom Evrope. Godišnjak sadrži tri zasebne cjeline, a na posebno kreiranoj web stranici će se moći naći i dodatni materijali koji nisu uvršteni u printano izdanje.

Prvi dio sadrži unificirane izvještaje o stanju muslimanskih zajednica iz 37 država zapadne, centralne i jugoistočne Evrope. Prilog o islamskoj zajednici u BiH je napisao Mirnes Kovač, dok je Ahmet Alibašić uradio prilog o muslimanima u Srbiji, Omer Kajoshaj o Crnoj Gori, Jasmin Džaferović o Hrvatskoj, o Sloveniji je izvještavao Cristian Moe, Muharem Jahja o  Makedoniji, a  Xhabir Hamiti o Kosovu.

Drugi dio sadrži analize i istraživačke studije eksperata o aktuelnim temama iz muslimanskih zajednica u Evropi. Zadnji dio Godišnjaka nudi pregled relevantnih knjiga koje se izdate u protekloj godini.

Već neko je vrijeme primjetno da ne postoje relevantne i svježe informacije o stvarnom stanju unutar muslimanskih zajednica i da islamske zajednice u Evropi jako malo znaju o sebi. Također je nezamislivo da takvim informacijama ne raspolažu državne institucije koje donose političke odluke koje se direktno tiču procesa integracije muslimana, brojne nevladine organizacije i novinari. Ovaj Godišnjak je namijenjen svima njima i dobar je korak u pravom smjeru. Knjiga se može poručiti od izdavača (preko web stranice brill.nl), ali zbog cijene od 129 eura i jezičke barijere (Godišnjak je na engleskom) teško da će direktno biti dostupan široj publici.

Urednici Godišnjaka su: Jørgen S. Nielsen, Samim Akgönül, Ahmet Alibašić, Brigitte Maréchal, Christian Moe.

Reklamni premijerak Godišnjaka u PDF formatu možete preuzeti ovdje: Godišnjak muslimana u Evropi 2009 (reklamni primjerak).