A+ A A-

Stavovi Islamske zajednice u povodu presude imamu iz Gluhe Bukovice

1. Islamska zajednica u BiH prihvata sudsku presudu Općinskog suda u Travniku u vezi predmeta imama Rešada Omerhodžića u Gluhoj Bukovici. Na ovaj način pokazuje svoju dosljednost u poštivanju principa vladavine prava.

2. Rijaset Islamske zajednice primjenio je odredbu Pravilnika o imamima o suspenziji imama Rešada Omerhodžića do pravosnažnosti presude.

3. Imamski poziv je oduvijek bio čast i priviligija, ali i velika obaveza i odgovornost, naglašavamo da se ovdje radi o individualnoj odgovornosti.

4. Uvažavajući sadašnje činjenično stanje iz nepravomoćne presude, Islamska zajednica iskazuje svoje žaljenje i suosjećanje zbog bukovačkog slučaja, posebno svima kojima je nanesena duševna bol.

5. Čovjek se uči čitavog života. Islamska zajednica je iz ovog slučaja naučila vrijednu lekciju.

6. Islamska zajednica ostaje dosljedna principu da je svako nevin dok se pravosnažno ne dokaže da je kriv.

7. Islamska zajednica apelira na smirivanje tenzija, na prestanak manipulacija i neka nadležni organi u skladu sa zakonskim propisima i obavezama nastave raditi svoj posao.