A+ A A-

Muftiluk vojni podržava aktivnosti reisu-l-uleme

Sarajevo, 7. januar 2009. (MINA) - Ured Vojnog muftije je organizirao danas u Sarajevu redovnu analizu rada imama u protekloj 2008. godini. Sastanku su prisustvovali reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić, ministar odbrane BiH Selmo Cikotić, muftija vojni Ismail ef. Smajlović i imami Muftiluka vojnog.

Ocijenjeno je uspješnim provođenje planiranih aktivnosti organizacije vjerskog života u vojnim džematima. U izvještajima je bitno naglašena podrška reisu-l-uleme, razumijevanje i njegova briga o radu vojnih imama i vjerskom životu muslimana u sistemu odbrane.

Određena događanja utiču na vjerski život muslimana u pogledu sigurnosti života povratnika i kvalitetnijoj organizaciji Islamske zajednice. Prijetnje, hapšenja, ubistva povratnika, napadi na imovinu vakufa, džamije i mesdžide i drugo zabrinjavaju čestite osobe.

Imami su suočeni sa čestim primjedbama muslimana u džematima da određene osobe iniciraju kampanju koja destruktivno utiče na pozitivan razvoj Islamske zajednice i brigu o muslimanima, istaknuto je između ostalog na današnjem sastanku muftije vojnog Ismaila ef. Smajlovića i imama Muftiluka vojnog, sa kojeg je upućeno pismo podrške resu-l-ulemi dr. Mustafi ef. Ceriću. U pismu se kaže:

-Poštovani Reisu-l-ulema,
Vi promovirate i predvodite pozitivne tokove u strukturi Islamske zajednice i bosanskohercegovačkog društva uopće. Mi, imami u strukturi Vojnog muftiluka, primjećujemo Vaše napore i želimo izraziti podršku u ovome trenutku koji cijenimo važnim za ustrajavanje i nastavak realizacije projekata Islamske zajednice: uspostavu i jačanje organa i institucija Islamske zajednice; podrška povratnicima; briga o socijalno ugroženim kategorijama; obnovi oštećenih i porušenih objekata; povratku vakufa; izgradnji medresa, biblioteke i Upravne zgrade Rijaseta na Kovačima.

Ovo nam daje za pravo da Vam uputimo riječi podrške da zajedno sa saradnicima nastavite pozitivne procese u Islamskoj zajednici koji darivaju nadu i optimizam u kompleksnoj situaciji bosanskohercegovačkog društva.

Još jednom potvrđujemo da mi, imami u vojnom muftiluku, podržani od muslimana izražavamo punu podršku nastojanjima Vas i Vaših saradnika da nas predvodite u svim procesima modernih izazova sa punim dostojanstvom uzornog muslimana.
Nama su nezaboravna Vaša skretanja pažnje na stradale u Srebrenici i drugim mjestima, obnovu Ferhadije i Aladže i drugih objekata, podrške održivom povratku u Janji, Kozarcu itd., itd. Ponosni smo na brojna priznanja koja dobijate širom svijeta. Svjesni smo da su priznanja Vaša zasluga, ipak, Vi ste naš Reisu-l-ulema i mi dijelimo sa Vama zadovoljstvo uspjeha.

Na kraju molimo Uzvišenog Allaha da Vam podari snagu i mudrost za odgovor izazovima koji dolaze pred nas, kaže se u pismu podrške.