A+ A A-

Sjednica Vijeća za fetve

Sarajevo, 12. novembar 2008. (MINA) - U utorak, 11. novembar 2008. u Sarajevu je održana je deveta redovna sjednica Vijeća za fetve pod predsjedanjem reisu-l-uleme dr. Mustafe Cerića, predsjednika Vijeća.

Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Vijeća pristupilo se razmatranju pitanja koja su bila na dnevnom redu. Tri su osnovne teme bile predmet razmatranja na ovom zasjedanju.

Prva tema se odnosila na analizu pitanja koja su u prethodnom periodu postavljana Vijeću za fetve i fetva-eminu. Referat o tome je podnio fetva-emin dr. Enes Ljevaković. Cilj ovog pregleda i analize postavljanih pitanja jeste upoznavanje s problemima, dilemama i izazovima fikhske naravi s kojima se suočavaju muslimani i Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini te bošnjačka dijaspora širom svijeta. Konstatiran je stalni porast postavljanih pitanja i interesa ljudi sa različitih kontinenata i iz gotovo svih zemalja Evrope. Najviše pitanja odnosi se na problematiku ibadeta, porodičnog prava i oblast imovinsko-pravnih pitanja.

Druga tema o kojoj je raspravljano na Vijeću odnosila se na pojavu raznih oblika sihra, zapisivanja, hamajlija, talismana i sl. vidova sujevjerja. Referate o tome podnijeli su mr. Nusret ef. Abdibegović, muftija travnički i Husein ef. Kavazović, muftija tuzlanski.
U referatima su prezentirani stavovi islamskih pravnika o spomenutim pitanjima sa dokazima iz izvora islama.

Treća tema odnosila se na aktuelne probleme porodice, braka i razvoda braka u Bosni i Hercegovini. Referate su podnijeli: Nedim Begović (Tendencije razvoda braka u Federaciji BiH - uvodna razmatranja, statistički pregled, Mujesira Zimić - Gljiva (Najvažniji uzroci razvoda braka i načini preveniranja), te Azra Fazlović (O izgradnji i očuvanju porodice). O fetvama i zaključcima koji su usvojeni, javnost će biti upoznata.