A+ A A-

ZAVRŠENO ZASJEDANJE VIJEĆA ZA ISLAMSKU DA'VU

     Sarajevo, 29. maj 2008. (MINA) - Usvajanjem zaključaka u Sarajevu je završeno 19. zasjedanje  Internacionalnog vijeća islamske da've.

     Tokom trodnevnog rada razmatrani su i prihvaćeni izvještaji Izvršnog odbora koji se odnose prije svega  na islamsku misiju i humanitarne aktivnosti. Dosta riječi je bilo i o razvojnim programima u muslimanskom svijetu. Razmatrane su i pripreme za osmo generalno zasjedanje Međunarodne organizacije za islamsku misiju.

     Učesnici ovog skupa iskazali su na kraju zahvalnost za gostoprimstvo i dobru organizaciju Islamskoj zajednici u BiH i reisu-l-ulemi dr. Mustafi Ceriću.

     U usvojenim preporukama Vijeće je snažno naglasilo potrebu međusobnog dijaloga različitih religija, kultura i nacija te rješavanje sukoba i konflikata mirnim putem.

     Održavanje u Sarajevu 19. zasjedanja  Internacionalnog vijeća za islamsku da'vu (misiju) bilo  je veliko priznanje za Islamsku zajednicu kao i za cijelu BiH, jer se ova svjetska organizacija islamske misije sa sjedištem u Libiji zalaže za dijalog i suživot među narodima i vjerama.

     Svjetka islamska da'va (misija)  je posebna organizacija od opšte koristi, osnovana  1972. godine na osnovu odluke Prvog kongresa islamskog misionarstva koji je održan u Tripoliju 1970. godine.

     U okviru ove organizacije djeluje 250 posebnih organizacija i ustanova koje se nalaze na svim kontinentima. Internacionalno vijeće za islamsko misionarstvo je  Izvršni odbor koji  ima 36 članova.Član Izvršnog odbora je i reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić.